Lepimo medgeneracijske odnose

Lepimo medgeneracijske odnose, skrajšano LMO, je sklop štirih izrednih prireditev, ki jih podpira Mestna občina Ljubljana - Urad za preprečevanje zasvojenosti. Vsaka izmed prireditev ima svoj prilagojen program, glede na temo, ki je značilna za posamezno prireditev. Namen je povezovanje različnih generacij preko sodelovanja na različnih delavnicah, športnih igrah, druženju, ipd.

V sklop LMO spadajo tudi štiri izobraževanja za izvajalce programa, saj je pomembno, da so izvajalci usposobljeni za tovrstno delo. Da pa bi program dobil globlji pomen, smo dvakrat na leto pripravili predavanja za starše, kjer lahko dobijo kakšen pomemben nasvet pri vzgoji svojih otrok, ali pa jim predavatelj skuša odgovoriti na njihova vprašanja in dileme. Ob predavanju za starše sočasno poteka animacija otrok, tako, da lahko pridejo tudi tisti starši, ki nimajo varsta za otroke. Pri animaciji, skupina otrok pripravi kakšne prigrizke, ki jih na koncu pojemo skupaj s starši.

Program je bil podprt že v letu 2015, 2016 ter 2017 in se je izkazal kot zelo uspešen, zato smo se odločili za njegovo nadalnje izvajanje. Informacije o posameznih prireditvah, pa si lahko pogledate s klikom na posamezno ime v desnem meniju (Dan staršev, Zaključna prireditev, Kostanjev piknik in Novoletna zabava).

 

Odgovorna: Sandra Ružičić

Telefon: 031 333 667