Osebno spremljanje

Osebno spremljamo mladostnika, ki se vključuje v druge naše programe in se znajde v hujši stiski zaradi neodložljivih učnih težav, neurejenih razmer doma, zasvojenosti, vedenjskih motenj ali česa drugega. Mladostnik se lahko v osebno spremljanje vključi na svojo pobudo, na pobudo staršev, šole ali sodelavca Skale, temelji pa na skupnem dogovoru in medsebojnem sodelovanju vseh udeleženih.Gre za individualno delo; želimo, da se mladostnik preko sproščenih prijateljskih druženj s prostovoljcem in skupnega dela počuti sprejetega, spozna pomembnost medsebojnih odnosov in napreduje na različnih področjih življenja in osebnosti. Za doseganje skupnih ciljev se v osebni načrt posameznika vključi tudi sodelovanje staršev, šole in drugih institucij.

V naše redno delo se redno in dejavno vključuje tudi starše.​ Program poteka glede na individualni dogovor z vsakim posameznim mladostnikom in njihovimi starši. Vsak mladostnik je vanj vključen vsaj 1-2 uri tedensko.

 

Za vse informacije: oe.skala@gmail.com ali na telefon 031 780 651.

Odgovorna: Polona Kos