Podari del dohodnine

Spoštovani!

Naprošamo vas, da nas podprete in namenite del dohodnine naši organizaciji, saj v skladu z veljavnim zakonom o dohodnini in uredbo o namenitvi dela dohodnine za donacije (142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (UL RS, št. 13/11 – UPB7)), zavezanec za plačilo dohodnine lahko nameni do 0,5% svoje dohodnine za splošno koristne namene, med drugim tudi za delovanje nevladnih organizacij. To pomeni, da lahko sami odločate, za kakšne namene bo porabljen del vaše že odmerjene dohodnine, hkrati pa to nikakor ne vpliva na odmero višine vaše dohodnine.
V primeru, da boste del svoje dohodnine za donacijo (0,5%) za leto 2018 namenili naši organizaciji in podprli naše delovanje, vas vabimo, da izpolnite obrazec, ga natisnete in do 31. 12. 2018 pošljete na naslov:

Republika Slovenija
Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije
p.p. 631
1001 Ljubljana

FOTOKOPIJO OBRAZCA JE POTREBNO POSLATI TUDI NAM

(v primeri, da fotokopije ne pošljete nam, nam denarja ne bodo mogli nakazati):

Zavod Saleisanum, OE Skala
Ob Ljubljanici 36
1000 Ljubljana

Za pripravljenost in podporo se vam najlepše zahvaljujemo sodelavke in sodelavci ter mladi uporabniki, ki so jim programi in aktivnosti v naši organizaciji namenjeni.