Praktikanti in drugi sodelavci

So občasni prostovoljni sodelavci, ki obogatijo in dopolnijo vzgojno delo Skale. Največkrat so to študentje humanističnih smeri (npr. socialno delo, socialna pedagogika, teologija, psihoterapija, družbene vede), ki na Skali opravljajo obvezno študijsko prakso. Skala omogoča vse oblike študijske prakse, kakor jo predvideva kurikulum omenjenih študijskih smeri ljubljanske Univerze.