Pritožbeni postopek

Ob vstopu v program (prvi stik uporabnika z našo ustanovo, z našimi programi) oz. na začetku šolskega leta (v skupini ali posamezno) seznanimo uporabnike (otroke in mladostnike) in njihove starše o postopku reševanja mnenj, pritožb in ugovorih, ki veljajo v našem programu. Karkoli v zvezi s storitvijo (mnenja, pritožba, ugovor) strokovne/strokovnega delavke/delavca imajo pravico oz. možnost, da jo izrazite pisno ali ustno. Kadar želite zapisati mnenje, pritožbo ali ugovor, prosite za formular, ki se nahaja pri vodji programa ali pa ga vzamete s spletne strani. Formular izpolnite, oddate v nabiralnik, oz. ga pošljete po pošti na omenjeni naslov.

Postopek:

1.) Mnenje, pritožbo ali ugovor lahko izrazite ustno ali pisno, vedno naslovljeno na voditelja Skale.

2.) Formular za pisno mnenje se nahaja pri voditelju posamezne dejavnosti oz. ga odprete s klikom na obrazec. Formular izpolnite in ga daste ali v nabiralnik na dejavnosti ali ga pošljete po pošti Zavod Salesianum, OE Skala, Ob Ljubljanici 36, 1000 Ljubljana – s pripisom: „Za voditelja OE Skala“; oz. ga pošljete po elektronski pošti na naslov: oe.skala@gmail.com. Vložijo jih lahko tudi anonimno.

V primeru, da želite podati mnenje, pritožbo ali ugovor, ga lahko podate kateremukoli zaposlenemu. Če ga želite podati voditelju Skale, se z njim dogovorite na sami dejavnosti, oz. po telefonu (tel. št. dobite pri voditelju dejavnosti) ali na prej napisanemu mailu.

3.) Vse prejete vloge se evidentirajo v evidenčni knjigi na Skali.

4.) Prejete vloge rešuje voditelj Skale, ki vas, če je potrebno, pokliče na razgovor, v katerem razložite in razčistite težave, ki ste jih imeli. Če se ne odzovete na povabilo, voditelj Skale odgovor pošlje najkasneje v roku 8 dni od dneva, ko se na razgovor niste oglasili.

5.) V primeru, da je bila storitev opravljena pri voditelju Skale in želite podati pritožbo zoper njega, obravnava ugovor direktor Zavoda Salesianum s posvetom strokovnega team Skala (kolegij Skale). Voditelj Skale je v tem primeru izločen iz obravnave pritožbe.

6.) V skladu z določili Zakona o socialnem varstvu in zvezi z izvajanjem storitev programa, imate pravico do podaje pobude oz. zahteve za izredni inšpekcijski nadzor, ki jo naslovite na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Inšpektorat za delo, Socialna inšpekcija, Verovškova ulica 64a, Ljubljana.

Prav tako imate možnost predlagati Socialni zbornici (Socialna zbornica Slovenije, Koseška ulica 8, Ljubljana), da oceni morebitno kršitev določil Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu.