Redne dejavnosti

       

Pod redne vzgojne dejavnosti spadajo tiste, ki se dogajajo vsaj enkrat na teden.