Varna točka

Kdor se je v zadnjih dveh mesecih 'sukal' v prostorih sedeža Skale (pod glasbeno šolo Moste) ali pa je bil na Minibusu veselja, je najbrž opazil nalepko, modre barve, v kateri je bela hiška s smajlijem. Ja, tudi mi smo že od decembra 2013 v mreži "Varnih točk".

Kaj to pomeni?

Nalepka označuje javni prostor, kar Skala tudi je, kamor se lahko zatečejo otroci in mladostniki v stiski ali ko potrebujejo nasvet oz. pomoč. Vsi zaposleni na Skali jim bomo ponudili varen prostor, da lahko spregovorijo o svoji težavi ali pa jih bomo usmerili tja, kjer bodo dobili najboljšo pomoč.

Okoliščine, v katerih se otrok počuti ogrožen in nemočen, so različne, od medvrstniškega “merjenja moči” do hudih stisk zaradi znašanja in zlorab odraslih nad otroki.

V Konvenciji o otrokovih pravicah je med drugim zapisano, da ima vsak otrok pravico biti zaščiten:

  • pred vsemi oblikami telesnega ali duševnega nasilja, mučenja in ponižujočega ravnanja;
  • zanemarjanja ali malomarnega ravnanja;
  • trpinčenja ali izkoriščanja;
  • spolnega izkoriščanja in spolnih zlorab.

Povabilo vsem otrokom, pogovarjajte se s prijatelji, kaj lahko naredite, da bi se vsi doma, v razredu ali na igrišču počutili varne.