Mladinska ulična vzgoja

O Cirkusu Fuskabo

Cirkus – Umetnost zmožnega

Cirkus Fuskabo temelji na mladinskem in socialnem cirkusu, kjer preko cirkuških veščin vzgajamo otroke in mlade ter spodbujamo njihov osebni in socialni razvoj.

Je del programa nevladne organizacije Skala (Zavod Salesianum), ki deluje že več kot 24 let pod sloganom center priložnosti za otroke in mlade.

Poslanstvo
Odkriti, krepiti in raazvijati osebni in ustvarjalni potencial ter otrokom in mladim omogočiti socialno vključevanje preko cirkuških umetnosti.

Vizija
Postati prepoznaven kakovosten razvojni center mladinskega in socialnega cirkusa v Sloveniji.

Zaključni priklon po uprizoritvi predstave Cirkolandija, april 2018

Zgodovina Cirkusa Fuskabo

Cirkuške aktivnosti smo začeli leta 2011, ko smo v enotedenskem obisku gostili cirkuško skupino Parada iz Bukarešte. Dobrodelni projekt ˝Cirkus za lepši jutri˝ je gostoval v različnih koncih Slovenije kot promocija socialnega cirkusa in pridobivanje finančnih sredstev za nadaljevanje uličnega dela v Romuniji. Po uspešno končanem gostovanju smo na podlagi pridobljene izkušnje cirkus vključili v programe Minibusa. Redne cirkuške delavnice so se kmalu preoblikovale v stalno dejavnost z manjšo skupino otrok.

Po selitvi na Kodeljevo in preoblikovanju dela v stalni cirkuški skupini, smo lahko strukturirano in kakovostno nadgrajevali delo. Skupina je imela redno tedensko vadbo in se začela prepoznavati pod imenom FUSKABO (FUžine, SKAla, Bosko). Polni znanja in cirkuših trikov ter »lačni« novih izkušenj smo začeli s socialnimi intervencijami v obliki krajših nastopov predvsem v mestni občini Ljubljana. Skozi nastope in delavnice je program pridobival pomembne izkušnje načrtovanja in javnega nastopanja. Preko vodenja cirkuških delavnic pa so člani pridobili na aktivni participaciji in osvajanju socialnih veščin.

Leta 2013 smo postali član mednarodne mreže CARAVAN (youth and social circus network). Cirkus Fuskabo aktivno sodeluje v mreži (preko raziskav, usposabljanj in izmenjav) in tako pridobiva veliko izkušenj s strani drugih evropskih cirkuških šol, ki delajo na tem področju.

V naslednjih petih letih (2020 – 2025) se bo Skala preko Cirkusa Fuskabo na področju cirkuške umetnosti osredotočila na šest ključnih programskih področij:

 1. Socialni cirkus (Kreativna skupina Fuskabo)
 2. Šola mladinskega cirkusa
 3. Promocija in širitev metode dela izven svojega delovnega okolja Ljubljane (razširitev enot na SMC Rakovnik, SMC Celje in SMC Maribor)
 4. Aktivno sodelovanje v mednarodnih projektih in raziskavah
 5. Razvojni program za trenerje in trenerje pomočnike.
 6. Oblikovanje skupine za cirkuške produkcije.

V Cirkusu Fuskabo:

 • Ponujamo kvalitetne cirkuške umetniške izkušnje primerne za vse
 • Spobujamo občutek pripanosti, kjer se vsak počuti dobrodošlega, varnega, sprejetega in kjer je lahko tisto, kar je
 • Delamo v skupini, se podpiramo in proslavljamo uspehe drug drugega
 • Ustvarjamo kulturo osebne in družbene odgovornosti ter stremimo k odličnosti in odpornosti
 • Sanjamo velike sanje, tvegamo in se ne bojimo napak
 • Osredotočamo se na pozitivnost in možnosti
 • Izzivamo svoje omejeno razmišljanje in ustaljene vzorce obnašanja
 • Vrednotimo individualno in skupinsko kreativnost
 • Se igramo, zabavamo in ostajamo radovedni