Mladinska ulična vzgoja

Socialni cirkus

Opolnomočenje udeležencev v lokalnem okolju


Metodologija

V strategiji socialnega vključevanja smo si postavili izziv, da bo naš cirkuški program dostopen otrokom in mladim iz obrobnih in socialno depriviligiranih okolij ter s socialnimi primanjkljaji.

Programi rednega dela v socialnem cirkusu prispevajo k osebnemu in družbenemu razvoju udeležencev, spodbujanju samozavesti, samozaupanju, zaupanju v druge udeležence, odgovornosti v bivalnem in socialnem okolju in vsestranski ustvarjalnosti.

Socialni cirkus je inovativni program za izobraževanje in socialno vključevanje otrok in mladostnikov, predvsem tistih z manj priložnostmi. Temeljni cilj je, da preko cirkusa kot posrednika vplivamo na osebni razvoj udeležencev, ki se kaže kot razvoj spretnosti in talenta ter življenjskih lastnostni kot so: ustvarjalnost, odgovornost, spoštovanje, zaupanje, vztrajnost, samozavest, itd. Tako naš program udeležencem ponuja možnost socialnega vključevanja in aktivne participacije ter sobivanje v skupini. Ponuja možnost kakovostnega in aktivnega preživljanja prostega časa, kar preprečuje pasivnost in razvoj zasvojenosti med mladimi. Cirkus kot vzgojna metoda spodbuja sodelovanje, krepi medsebojno zaupanje, razvija motoriko in predstavlja zdrav način življenja.

Preko pedagoškega pristopa, ki zajema širok spekter raznolikih veščin, udeleženci dobijo možnost izražanja svojih spretnosti in kreativnosti. Udeleženci imajo možnost učenja različnih spretnosti, kot so: žongliranje (žogice, diabolo, keglji, kitajski krožnik, itd.), obvladovanja ravnotežja (monocikel, hodulje in hoja po vrvi), partnerska akrobatika in partnersko žongliranje, itd.

Pri ciljni skupini krepimo naslednje značilnosti:

  • Zdrav način življenja.
  • Program kot varno in zdravo okolje za naše uporabnike.
  • Socialno vključenost in aktivno participacijo.
  • Pozitivne medsebojne odnose in sodelovanje v timu ter spremljanje drugačnosti.
  • Aktivno sodelovanje in vključevanje v družbenih strukturah, kot je okolje, šola, itd.
  • Življenjske lastnosti in vrednote.
  • Znanje, talente in spretnosti.
  • Sodelovanje s starši, ki pomembno vpliva na samo vzgojo uporabnika.

Socialni cirkus Fuskabo v Ljubljani

Zavod Salesianum, OE Skala, Kodeljevo, Ob Ljubljanici 36, Ljubljana

Treningi oziroma srečanja bodo v šolskem letu 2020/2021 predvidoma potekala v običajnih terminih, vsak ponedeljek in sredo od 15.00 – 16.30 v cirkuški dvorani Fuskabo. Zaželjeno je aktivno sodelovanje na treningih inredna udeležbo vsaj enkrat na teden. Trening je za naše uporabnike brezplačen. Za sodelovanje na treningih je potreben predhodni podpis soglasja staršev.

Vodji programa:

Zef Berišaj – vodja projekta Cirkus Fuskabo
Marko Rupelj – licenciran trener socialnega cirkusa s strani mednarodne mreže Caravan – Youth and Social Circus Network.

Program je sofinanciran od strani MOL-a, urad za preprečevanje zasvojenosti.

Socialni cirkus Fuskabo v Celju

Salezijanski mladinski center Celje, Don Boskov trg 1, Celje

Treningi oziroma srečanja bodo v šolskem letu 2020/2021 predvidoma potekala v običajnih terminih, vsako sredo in petek od 15.00 – 16.30 v prostorih SMC Celje. Zaželjeno je aktivno sodelovanje na treningih inredna udeležbo vsaj enkrat na teden. Trening je za naše uporabnike brezplačen. Za sodelovanje na treningih je potreben predhodni podpis soglasja staršev.

Vodja programa: Zef Berišaj
Pomočnika trenerja programa: Žan Žilavec in Gašper Gaber

Socialni cirkus Fuskabo v Mariboru

Društvo Salezijanski mladinski center Maribor, Engelsova ulica 66, Maribor

Treningi oziroma srečanja bodo v šolskem letu 2020/2021 predvidoma potekala v običajnih terminih, vsako sredo in petek od 17.00 – 18.00 v prostorih SMC Maribor. Zaželjeno je aktivno sodelovanje na treningih inredna udeležbo vsaj enkrat na teden. Trening je za naše uporabnike brezplačen. Za sodelovanje na treningih je potreben predhodni podpis soglasja staršev.

Vodja programa: Sanja O. Brodnjak
Trener: Nastja Fekonja

Za vse informacije smo vam na voljo na e-naslovu fuskabo.skala@gmail.com ali telefonu +386 (0) 30 641 714