Mladinska ulična vzgoja

Šola mladinskega cirkusa

Ko te obrnemo na glavo, te naučimo stati na lastnih nogah.

Med padanjem predmetov te naučimo, da jih ujameš.

Ko te silimo hoditi čez druge, te naučimo skrbeti zanje.

Ob tvojih vragolijah te naučimo, da se jemlješ resno.

— Robert Sugarman, cirkuški pisatelj

Bi radi vpisali svojega otroka v cirkuško šolo ali vas zanima več? Uporabite spodnji obrazec. Prijavnica ni zavezujoča.

Šola mladinskega cirkusa Fuskabo predstavlja nov program organizacije Skala, ki temelji na kakovostnem učnem načrtu z jasno metodologijo in učnimi cilji. Program je prilagojen za različno starostjo stopnjo in vsebuje različne cirkuške spretnosti in veščine razdeljene po mesecih, kateri udeleženci spoznajo in razvijajo med šolskim letom. Vse discipline, ki bodo v program vključene s sistematično, strokovno vodeno in redno vadbo, imajo značilne posledice za vsakdanje življenje (koordinacije, koncentracije, pozornost, samozavest, samopodoba, itd.).

Zajema:

  • Učenje najrazličnejših cirkuških tehnik brez razlikovanja med družbenimi razredi, kulturami in stopnjo dosežene izobrazbe.
  • Socialni razvoj, ki spodbuja vključevanje, timsko delo, pripadnost, kulturno raznolikost in ustvarjalnost, v katerem vlada pozitivno vzdušje, kjer ni mesta za tekmovalnost.
  • Spodbude in motiviranje udeležencev, da so v formalnem in neformalno učnem okolju bolj uspešni in produktivni.
  • Krepi osebni razvoj in bolj pozitivno zavedanje svojega telesa.
URNIK

Točen urnik za šolsko leto 2020/2021 bo znan septembra, in bo odvisen od povpraševanja. V šolskem letu 2019/2020 smo izvajali pouk v popoldanskem času, po 15. uri, za mlajšo skupino ob ponedeljkih in četrtkih, in za starejšo skupino ob torkih in četrtkih.

STRUKTURA AKTIVNOSTI

Treningi bodo potekali dvakrat tedensko po 90 minut, otroci in mladi pa bodo v tem času skozi igro in vajo pridobivali osnovne veščine z rekviziti žongliranja in ravnotežja, z diabolom, ter partnerske in zračne akrobatike. Treninge otroci lahko obiskujejo enkrat ali dvakrat tedensko.

Celotno cirkuško šolsko leto je sestavljeno iz trimestrov - treh obdobij, ki trajajo približno 2-3 mesece (pogojeno z dela prostimi dnevi in šolskimi počitnicami). Znotraj vsakega trimestra otroci spoznajo in se učijo po dve disciplini (vsaka z različnimi rekviziti in napravami), na koncu pa skupaj s trenerji pripravijo zaključni nastop, ki ga predstavijo staršem, sorodnikom in prijateljem na odru Cirkuške dvorane Fuskabo.

UDELEŽBA

Zaželjena je redna prisotnost na treningih dvakrat tedensko, saj le aktivna vadba vodi do velikih uspehov.

TRAJANJE

Šola poteka v obdobju od septembra do maja.

VPIS

Vpis poteka od maja do septembra. V tem času ste vabljeni, da se z nami posvetujete o programu in ceni ter obiščete katerega od naših treningov (do srede junija in spet v septembru).

Za vse informacije smo vam na voljo na e-naslovu fuskabo.skala@gmail.com ali telefonu +386 (0) 30 641 714