Mladinska ulična vzgoja

Prostovoljci

Odgovornosti prostovoljcev :

  • najmanj 1 – 2 uri dela z mladostniki tedensko;
  • prisotnost na ponedeljkovih načrtovalnih, intervizijsko-izobraževalnih in praznovalnih srečanjih
  • sodelovanje pri pripravi in izvedbi vsaj ene vzgojno-projektne dejavnosti letno;

Našim prostovoljcem nudimo brezplačna mesečna izobraževanja in intervizijska srečanja za delo z mladimi, možnost opravljanja prostovoljnega dela v tujini …

Trudimo pa se tudi, da bi se vsak prostovoljec čutil toplo sprejetega in bi v skupini našel oporo za svoje delo.

Sicer pa biti prostovoljec je izziv samemu sebi in vir mnogoterih izkušenj.