Pismo Božičku

Novo leto se hitro približuje, s tem pa tudi novoletna prireditev, na kateri Božiček obdaruje pridne skaline otroke…