O Skali

Skala  je organizacijska enota Zavoda Salesianum, ki je zasebna, neprofitna, nevladna in nepolitična organizacija. Pri svojem delu se navdihujemo po preventivnem vzgojnem sistemu sv. Janeza Boska.


MOTO: “Vzgoja je stvar srca!” (sv. Janez Bosko)

VIZIJA: Iskati dejavnostim primerne prostore, ki bodo omogočali nadaljevanje izvajanja inovativnih programov v sodobnem okolju za otroke in mladostnike.


USTVARJAMO POGOJE, DA SMO VSI ZADOVOLJNI IN USPEŠNI

  1. Prizadevali si bomo za MEDSEBOJNO PODOPORO, sodelovanje med mladostniki, starši in zaposlenimi na Skali.
  2. Trudimo se za USPEŠNO TIMSKO DELO, skupno iskanje in poslušanje drug drugega, kar nam prinaša uspešnost ter zadovoljstvo pri delu.
  3. Gradimo INOVATIVNE PROGRAME, ki vzpodbujajo radovednost in zanimanje pri mladostnikih; vsi ti programi so odgovor na spremembe, ki se dogajajo v našem družbenem okolju.
  4. Prizadevamo si za MREŽENJE na našem področju dela, kar pomeni aktivno ter premišljeno sodelovanje z drugimi organizacijami, inštitucijami socialnega in zdravstvenega varstva, šolstvom, za dopolnjevanje storitev, ki so na voljo mladostnikom.
  5. Ob nenehnem izobraževanju in izpopolnjevanju iz metod uličnega dela z mladimi na področju PREVENTIVNIH METOD – širimo proaktivnost, kreativnost, zavestno aktivno participacijo v družbi, …

NAVDIH PRI DELU

Verjamemo, da je v vsakem otroku in mladostniku seme dobrote, zato želimo deliti bogastvo mladosti s tistimi, ki so za to prikrajšani. Zavedamo se svoje odgovornosti za ta trenutek našega bivanja in želimo biti v stiku s pravim, resničnim življenjem otrok in mladostnikov z ulice, jim nuditi prijateljsko podporo, spodbudo za osebnostno napredovanje in strokovno pomoč.


Vzgojne dejavnosti Skale