Mladinska ulična vzgoja

Prioriteta

  1. Vzgojno delo živim kot poslanstvo: »Ni dovolj, da imamo mlade radi, mladi morajo to tudi čutiti.” (sv. Janez Bosko)
  2. Mladostniku se tako približam in sprejemam v stvareh, ki jih ima rad, da se iz odnosa zaupanja, ki ga vzpostaviva, razvija v odgovorno osebo.
  3. Zavedam se, da sem del širše skupnosti sodelavcev, animatorjev, mladostnikov in salezijancev, ki temelji na jasno opredeljenih odgovornostih.

V medsebojnem dialogu si postavljamo take cilje, da vse sodelujoče osebe celostno rastemo v može in žene, aktivne državljane in duhovno zrele osebe. Skrbimo za mladostnikov celostni razvoj. Prizadevamo si, da smo skupaj z mladimi v njihovem okolju, kar pomeni, na ulici. Dajemo mladostniku občutek njegove enkratnosti, sprejetosti, varnosti, saj je njegovo življenje neprecenljiva vrednota.