Mladinska ulična vzgoja

Izredne dejavnosti

Celo šolsko leto potekajo različni projekti, ki služijo kot povezovalna srečanja za vse sodelujoče na Skali. Nekateri pomenijo obogatitev in nadgradnjo redne vzgojne dejavnosti, drugi pa sodelovanje Skale s sorodnimi ustanovami.