Mladinska ulična vzgoja

Tabor

Gre za vzgojni program s celodnevnim bivanjem. Zasnovan je tako, da udeležencem (otrokom in mladostnikom) nudi možnost učenja socialnih veščin, možnost preverjanja lastnih vedenjskih vzorcev v skupini in učenja ter preverjanja novih vedenjskih vzorcev ter s tem spreminjanje neustreznih vedenjskih vzorcev.

Tabor poteka dvakrat na leto oziroma se izvaja za dve starostni kategoriji. Posamezen tabor traja pet dni, že več let pa je naša destinacija ob reki Kolpi.

 

Poletni tabor:

starejši (8. razred+) 02. – 06.7.2018

mlajši (do 8. razreda) 09.7. – 13.7.2018