Mladinska ulična vzgoja

Minibus veselja

Minibus veselja je mobilni mladinski center in predstavlja središce mladinske ulične vzgoje. Je kraj srečevanja za vso mladino in izhodišče za nadaljnje vzgojno delo s posamezniki. Program Minibusa veselja je namenjen nadgradnji stika z mladimi na ulici preko pogovorov, iger, ustvarjalnih in poučnih delavnic ter drugih vzgojno-izobraževalnih aktivnosti. Na Minibusu veselja je tudi »info-tocka«, kjer lahko mladi pridobijo pomembne informacije glede šolanja, zaposlitve, reševanja osebnih težav in drugih informacij. Program Minibusa veselja je razdeljen na tri dele: prva ura programa je namenjena izobraževanju in neformalnemu ucenju, druga ura ustvarjalnim dejavnostim, tretja pa zabavnim, razvedrilnim in športnim aktivnostim.

Minibus veselja je v zadnjem času postal tudi središče medgeneracijskega povezavanja. Namreč, obiskovalci programa niso samo otroci in mladostniki ampak tudi: starši, stari starši in ostali prijatelji Skale. Za vsakega se nekaj najde. Tako Minibus z svojo prisotnostjo ponuja aktivno kakovostno preživejte prostega časa in sodelovanje ter soustvarjanje programa s strani vseh obiskovalcev.

Kdaj?

Vsak torek, četrtek in petek od 16.00-19.00 ure.

Kje?

Na parkirišcu Minibusa veselja; zraven balinišca med Rusjanovim trgom in Fužinskim gradom, poleg šolskih igrišč.

Odgovoren: Rudi Tisel, vodja Skale

Več informacij na tel. 041 798 557 ali mail: rudi.tisel@gmail.com