SKALA

Center priložnosti za otroke in mlade​

Skala je organizacijska enota Zavoda Salesianum, ki je zasebna, neprofitna, nepolitična in nevladna organizacija.

POSLANSTVO

Center priložnosti za mlade in otroke predstavlja in vzpostavlja varno okolje, kjer obstaja ravnovesje med učenjem, ustvarjalnostjo, telesno vadbo in osebnostno rastjo. Naši mladi in otroci se oblikujejo v varnem, sodelovalnem in urejenem okolju, ki je poln zabave in spodbud za osebno rast in njihovo socialno vključenost.

Naši mladi in otroci se oblikujejo v varnem, sodelovalnem in urejenem okolju, ki je poln zabave in spodbud za osebno rast in njihovo socialno vključenost.

NAŠ MOTO

“Vzgoja je stvar srca.”

—Janez Bosko

NAŠE VREDNOTE

Dom

Ustvarjati okolje domačnosti, kjer bodo mladostniki sprejeti in bodo lahko vzpostavljali dobre odnose.

Dvorišče

Omogočiti odprto okolje, kjer se bodo mladi dobro počutili in dobili pozitivne življenjske izkušnje.

Šola

Navajati mladostnike k odgovornosti za lastna dejanja in usposobljenosti za življenje.

Župnija

V mladostnikih prebujati vrednote svetega (vere), solidarnosti, poštenosti in spoštovanja.

Ljubeznivost

Naloga odraslih je, da iščejo v vsakem mladostniku dobro in na tem gradijo moč odnosa.

Asistenca

Odrasli so participativno, na principih deljene odgovornosti, vključeni v vseh fazah odnosa v času posameznikove vključenosti in v največji možni meri tudi izven tega časa, z namenom največjega dobrega za mladostnika.

Razum

Pomeni vrednoto osebe, zavesti, človeške narave, kulture, področje dela, življenja v družbi in tistega širokega spektra vrednot, ki so kot oprema potrebne človeku za produktivno družbeno angažiranost, v osebnem, družinskem, civilnem in političnem življenju. Za odrasle pa v odnosu do otrok in mladih pomeni pristopati z zmernostjo in smislom za stvarnost, ki gradi odnos in intervente na utemeljenih pobudah.

Vera

Ne vključuje zgolj določene osebne denominacije, pač gre za zavedanje vrednote presežnosti in namena našega obstoja in delovanja tudi onstran prostora in časa bivanja. Transcendentalna komponenta posameznika in delovanja gradi na temelju upanja in zaupanja. Hodimo v upanju in ne v gledanju, pravi Pavel iz Tarza (2Kor 5).

Zgodovina Skale

EKIPA SKALE

Ekipo Skale sestavljajo zaposleni, prostovoljci in praktikanti.

Boštjan Jamnik

Vodja Skale

Sandra Ružičić

Vodja nogometne skupine

Kornelija Debelak

Vodja Minibusa veselja

Polona Kos

Vodja Dnevnega centra

Zef Berišaj

Vodja Cirkusa Fuskabo

Anja Dukarič

Vodja SMC Kluba

Stik z nami

EKIPA SKALE

Ekipo Skale sestavljajo zaposleni, prostovoljci in praktikanti.

Boštjan Jamnik

Vodja Skale

Rafo Pinosa

Stručko z bučko

Polona Kos

Vodja Dnevnega centra

Kornelija Debelak

Vodja Minibusa veselja

Zef Berišaj

Vodja Cirkusa Fuskabo

Anja Dukarič

Vodja SMC Kluba

Stik z nami