Pritožbeni postopek

Ob vstopu v program (prvi stik uporabnika z našo ustanovo, z našimi programi) oz. na začetku šolskega leta (v skupini ali posamezno) seznanimo uporabnike (otroke in mladostnike) in njihove starše o postopku reševanja mnenj, pritožb in ugovorih, ki veljajo v našem programu.

Iz pravilnika

»Karkoli v zvezi s storitvijo (pohvala, mnenje, pritožba, ugovor ali vprašanje) strokovne delavke ali delavca imate pravico oz. možnost, da jo izrazite pisno ali ustno. Kadar želite zapisati mnenje, pritožbo ali ugovor, prosite za formular, ki se nahaja pri vodji programa ali pa ga vzamete s spletne strani. Formular izpolnite, oddate v nabiralnik, oz. ga pošljete po pošti.«

Formular (pritožbeni obrazec)

Postopek

1

Mnenje, pritožbo ali ugovor lahko izrazite ustno ali pisno, vedno naslovljeno na vodjo Skale. Od poletja 2020 je to Boštjan Jamnik.

2

Formular za pisno mnenje se nahaja pri vodji posameznega programa oz. ga najdete tukaj. Formular izpolnite in ga:

  • izročite vodji programa ob obisku dejavnosti
  • pošljete po pošti na naslov Zavod Salesianum, OE Skala, Ob Ljubljanici 36, 1000 Ljubljana – s pripisom: “Za vodjo OE Skala”
  • pošljete po elektronski pošti na naslov: [email protected]
  • Vložite ga lahko tudi anonimno.
3

V primeru, da želite podati mnenje, pritožbo ali ugovor, ga lahko podate kateremukoli zaposlenemu. Če ga želite podati voditelju Skale, se z njim dogovorite na sami dejavnosti, oz. po telefonu (tel. št. dobite pri voditelju dejavnosti) ali na prej napisanemu mailu.

4

Vse prejete vloge se evidentirajo v evidenčni knjigi na Skali.

5

Prejete vloge rešuje vodja Skale, ki vas, če je potrebno, pokliče na razgovor, v katerem razložite in razčistite težave, ki ste jih imeli. Če se ne odzovete na povabilo, voditelj Skale odgovor pošlje najkasneje v roku 8 dni od dneva, ko se na razgovor niste oglasili.

6

V primeru, da je bila storitev opravljena pri vodji Skale in želite podati pritožbo zoper njega, obravnava ugovor direktor Zavoda Salesianum s posvetom strokovne skupine Skala (kolegij Skale). Vodja Skale je v tem primeru izločen iz obravnave pritožbe.

7

V skladu z določili Zakona o socialnem varstvu in zvezi z izvajanjem storitev programa, imate pravico do podaje pobude oz. zahteve za izredni inšpekcijski nadzor, ki jo naslovite na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Inšpektorat za delo, Socialna inšpekcija, Verovškova ulica 64a, Ljubljana.

Prav tako imate možnost predlagati Socialni zbornici (Socialna zbornica Slovenije, Koseška ulica 8, Ljubljana), da oceni morebitno kršitev določil Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu.