Kodeks ravnanja v Cirkusu Fuskabo

Cirkus Fuskabo je neprofiten program nevladne organizacije Skala Salesianum s posebnim znanjem na področju mladinskega in socialnega cirkusa. Naše poslanstvo je odkriti, krepiti in razvijati osebni in ustvarjalni potencial ter otrokom in mladim omogočiti socialno vključevanje preko cirkuških umetnosti. Prednost Cirkusa Fuskabo je spodbudno učno okolje, ki temelji na kakovosti, varnosti in dobrem počutju. Naš moto »Navdušujemo otroke in mlade za življenje« govori o priložnostih, ki jih ponujamo da se naši učenci naučijo nekaj novega skozi lastne izkušnje in uspehe, kakor tudi neuspehe. Spodbujamo kreativnost, ustvarjamo priložnosti in razvijamo kompetence za vseživljenjsko učenje.

V Cirkusu Fuskabo je najpomembnejša varnost. Eden o naših ciljev je ponuditi učencem varno tvegano podporno okolje za razvijanje cirkuške umetnosti in življenjskih veščin ter spretnosti. Prva odgovornost organizacije je poskrbeti za varnost udeležencev. Cirkuška umetnost je fizična aktivnost in vsaka fizična aktivnost prinaša nevarnosti in tveganja. Nevarnosti so realne in že majhna nesreča ima lahko velike posledice za vpletene ljudi in skupnost kot celoto. Tveganja, povezana s katero koli cirkuško dejavnostjo, se bodo spreminjala glede na to, kdo jo izvaja in kje, kaj se dogaja, kaj uporabljajo za opravljanje naloge in ogromno drugih dejavnikov (npr. nastopanje pred publiko, odrske luči, glasba, aplavz, ipd.). Nevarnosti predvidimo in z njimi seznanimo učence, trenerje pa usposobimo na področju varnosti in ravnanja v primeru poškodb.

Cirkus je športna disciplina, ki je povezana z mnogimi tveganji. Pri nezadostnem znanju in neprimernem rokovanju z opremo (posebej na zračnih in talnih akrobacijah) obstaja nevarnost hudih poškodb. Da bi preprečili poškodbe, je potreben pravilen pristop pri ogrevanju, vadbi ter varovanju. Cirkus Fuskabo in trenerji ne odgovarjamo za nastale poškodbe tekom vodene vadbe. Vsi naši udeleženci se morajo zavedati da vadijo na svojo lastno odgovornost in so s tem tudi seznanjeni.

Upoštevanje pravil v cirkuških prostorih je nujno za zagotavljanje varnosti učencev. Vse obiskovalce naprošamo, da pravila pozorno preberejo in spoštujejo. Pravila bodo izobešena v vadbenih prostorih ter objavljena na naši spletni strani. Vsi učenci in trenerji moramo biti vzor drug drugemu, še posebej mlajšim članom. Pomagajte da skupaj z vami gradimo varno skupnost.

Zef Berišaj,

Vodja Cirkusa Fuskabo
Ljubljana, 20.2.2023

Red in čistoča
 • Vsi udeleženci so odgovorni za red in čistočo v dvoranah, garderobah in sanitarijah. Prav tako so dolžni trenerje obvestiti o morebitnih nečistočah, zmanjkanju toaletnega papirja, mila, ipd.
 • Ob vsakem vstopu v veliko dvorano je potrebno svojo prisotnost javiti trenerjem. Preoblačenje v športna oblačila poteka v garderobah oz. v prostoru, ki je za to namenjen.
 • Uporaba odra je dovoljena s primerno obutvijo (nogavice ali  baletni copati), nikakor pa niso dovoljeni čevlji. Pijača in hrana na glavnem odru nista dovoljena. V sami dvorani lahko pijete in jeste, a je treba za seboj vedno pospraviti. Pred in med vadbo je prepovedano uživanje alkohola in drugih substanc, ki vplivajo na zmanjšanje psihofizičnih spretnosti. Prav tako v notranjosti in okoli organizacije ni dovoljeno kajenje.
 • Po končanem pouku je potrebno pospraviti opremo, to storijo učenci skupaj s trenerji. 
  Učencem so na voljo ženske in moške sanitarije pri zgornji dvorani in skupne sanitarije pri spodnji dvorani.
Odgovornost
 • Za poškodbe oseb in nastale materialne škode v primeru kraje stvari, ne prevzemamo odgovornosti. Vredne materialne predmete in večje količine denarja naj učenci ne nosijo s seboj.
 • Vsako poškodbo in morebitno krajo je treba prijaviti trenerjem oz. vodstvu.
Potek pouka
 • Učenci naj pridejo vsaj 5 minut pred začetkom pouka, z namenom pravočasnega pričetka aktivnosti.  Pravočasen prihod pomeni, da začnemo in končamo aktivnost kot skupina ter imamo čas za dobro ogrevanje.
 • Veliko poudarka dajemo redni evalvaciji. Zadnjih 10 minut pouka je namenjen izražanju svojega stališča, uspeha, nasvetov in reševanju morebitnih konfliktov znotraj skupine.
 • Vsi učenci morajo pred začetkom vadbe imeti podpisano prijavnico s strani staršev ali skrbnikov. Polnoletne osebe prijavnico podpišejo same.
 • Med vodeno vadbo niso dovoljeni gledalci, razen po predhodnem dogovoru s trenerji (npr. z namenom pisanja magistrske naloge, ipd.). Starši/skrbniki lahko vstopijo v dvorano zadnjih 5 minut pouka svojih otrok. S tem želimo zagotoviti nemoten učni proces.
 • Med vadbo in nastopi si pridružujemo pravico do snemanja ali fotografiranja z namenom objave v našem glasilu, spletni strani, socialnih omrežjih. Tisti, ki tega ne želijo prosim da to povedo trenerjem oz. starši to označite v prijavnem obrazcu. Pri skupinskih točkah bomo na posnetkih zatemnili oz. zameglili obraze učencev, ki tega ne dovoljujejo. Prav tako velja za skupinske fotografije oz. vse takšne učence naprošamo, da se pri takšnih fotografijah sami umaknejo.
 • Učence spodbujamo, da si pri pouku delajo zapiske, da si bolje zapomnijo spretnosti in gibe. Vsak učenec na začetku šolskega leta dobi beležko.
 • Med cirkuško vadbo lahko pride do fizičnega stika med trenerjem in učencem. Gre za pomoč pri sami vadbi npr. pri obvladovanju ravnotežja (držanje za roko pri vožnji z monociklom, hoji po vrvi), varovanju na zračnih orodjih (dvigovanje na trapez, svilo), ogrevanju (pomoč pri pravi postavitvi v določen gib). Do stika lahko pride tudi med skupinskih igram in na nastopih, saj so nekatere točke v parih ali skupini. Če določene učence to moti imajo vso pravico povedati trenerjem, da tega ne želijo in trenerji bomo odločitev spoštovali in upoštevali z izjemo, če je v trenutku učenčeva varnost ogrožena (npr. pri padcu s trapeza, ga bo trener skušaj ujeti). To pomeni tudi, da bomo vaje prilagodili in določenih rekvizitov ti učenci ne bodo smeli uporabljati, ker brez dotikov ne moremo zagotoviti varnosti.
Obveznosti učenca
 • Učenec mora biti zbran in dobro poslušati, ko prejema navodila s strani trenerjev.
 • Zračne veščine se uči na začetku na tleh oz. pri nizki višini. Ko pridobi učenec na moči in samozavesti se lahko postopoma premika višje. Brez vednosti trenerja se ne pomika višje, saj ga bo trener pred tem dodatno usmeril.
 • Pravila plezanja na zračnih orodjih se razlikujejo glede na disciplino (svila/tkanina, vrv, lira/krog, zračni pole, trapez, itd.). Uporaba opreme je dovoljena samo v športnih oblačilih. Med vadbo ni dovoljeno nošenje hlač, zapestnic. uhanov, in podobnih elementov, ki lahko poškodujejo omenjeno opremo ali ogrožajo varnost. Ni dovoljeno nositi nakita, imeti dolge nohte, dolge lasje morajo biti speti. Prav tako, ni dovoljeno nositi oblačil z zaponkami, zadrgami ali velikimi gumbi. Učenec mora poskrbeti, da ima primerno opremo in da pred treningom odstrani vse neprimerne elemente.
 • Uporabo opreme je potrebno prilagoditi svojemu znanju, sposobnostim in zdravstvenemu stanju. Padci naj bodo kontrolirani in varni.
 • Pred začetkom uporabe zračnih orodij se učenec dobro razgiba in ogreje, saj se s tem izogne možnim poškodbam.
 • Nikoli ne sedite oz. stojite pod zračnimi orodji, ko jih nekdo uporablja!
 • Pri uporabi opreme morajo biti učenci popolnoma zbrani. Med uporabo je prepovedana uporaba mobilnega telefona ali slušalk. Fizične sposobnosti učenca se spreminjajo vsak dan in so odvisne od spanca, prehrane, duševnega stanja in redne vadbe. Učenec mora poskrbeti za dobro fizično sposobnost oz. v nasprotnem primeru o tem obvestiti trenerja.
 • Pred začetkom vadbe mora učenec postaviti blazino na ustrezno mesto. Blazine premika tako, da jih dvigne in prestavi ob pomoči dodatne osebe oz. trenerja. Blazin nikakor ne vlečemo po tleh. Brez blazine je vadba na zračnih disciplinah strogo prepovedana!
 • Hitro spuščanje na blazino je prepovedano. Učenec se mora spuščati počasi in enakomerno. Padec na blazino naj bo po možnosti kontroliran, upoštevati je potrebno, da so v prostoru še druge osebe.
 • Učenje in vadbo novih trikov na katerem koli zračnem orodju izven rednih dejavnosti je treba izvajati v skupini treh ali več. Učenec nikoli ne sme biti sam v dvorani.
 • Strogo prepovedano je guganje in nihanje na zračnih orodjih oz. njihova uporaba, ki ni v skladu z učnim načrtom.
 • V primeru kakršnekoli okvare na zračnih orodjih in konstrukciji (npr. luknje na svili, odprt karabin, poškodovana gurtna, itd. ) so učenci dolžni to nemudoma sporočiti trenerjem, ki okvaro odpravijo.
 • Dvigovanje in spuščanje zračnih orodjih je delo, ki ga opravijo trenerji in za to usposobljene osebe, razen v primeru kadar ima učenec dovoljenje s strani trenerja.
  Na koncu vadbe mora biti učenec še posebej pozoren, saj se večina poškodb zgodi takrat, ko je prisotna psihična in fizična utrujenost.

 

Spodaj našteta vedenja lahko povzročijo, da bo učenec moral zapustiti vadbo (v primeru kršitve našega kodeksa ravnanja denarja ne bomo povrnili):

 • Uporaba nespoštljivega tona s trenerji in učenci ali prenašanje negativnega odnosa v prostor. Vsak od nas je odgovoren za energijo, ki jo vnašamo v prostor, negativno ali sovražno energijo pa čuti vsak.
 • Motenje trenerja med poučevanjem ali vodenjem vadbe.
 • Vadba na nečem drugem od tistega, kar je bilo dogovorjeno.
 • Vadba na veščinah, ki jih ni učil in/ali odobril trener.
 • Nevarno vedenje ali dejavnosti v prostoru, kot je previsoko plezanje na zračnih orodji, obešanje na nosilnem tramu, skakanje na opremo, guganje, itd.
 • Učenec ne sme biti pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc.
Varnostna oprema

Vsa zračna orodja so obešena v veliki dvorani na približno 5.5 m višine. Zaradi tega je potrebno poskrbeti za različne varnostne ukrepe.

 • Blazine
  Blazine morajo biti vedno na razpolago in uporabljanje. Pasivna oprema lahko zmanjša resnost nesreč, ne more pa preprečiti poškodb. Pozicija blazine mora zajeti vadbeni prostor udeleženca. Blazine se nujno uporabljajo tudi med vsemi nastopi v programih Cirkusa Fuskabo. To velja tudi za trenerje in odrasle osebe.
 • Varnostni pasovi
  Pas se mora tesno prilegati posamezniku, ne sme zdrsniti čez medenico ali do prsi. Odgovornost vsakega posameznika je da poskrbi da je pravilna uporaba pasu pred aktivnostjo pregledana s strani trenerja.
  Karabini
  Za pritrditev zračnih orodjih se uporablja več vrst zaklepnih karabinov. Pri zaklepanju karabinov je potrebno vedno dvakrat preverit, da je res varno zaklenjen. Če se zdi, da se je vponka zataknila ali jo je težko premakniti, je treba karabin zamenjati. Trenerji oz. odgovorne osebe redno pregledujo opremo in pisno evidentirajo preglede.
 • Zunanja konstrukcija za zračne akrobacije
  Cirkus Fuskabo ima v lastni režiji svojo konstrukcijo za izvajanje zračnih akrobacij. Konstrukcijo postavljajo in preverjajo usposobljeni trenerji.
 • Poškodbe in nujni primeri
  V nujnih primerih takoj poklicati 112. Cirkus Fuskabo ima opremo za prvo pomoč. O kakršni koli poškodbi, ki se pojavi po vadbi a je z njo povezana, je potrebno prijaviti trenerjem oz. vodstvu. Za že znane poškodbe, ki se zgodijo med vadbo, pa je zaželeno, da se vodstvu sporoča, kako poteka zdravljenje.
Pritožbeni postopek
 • Ob vstopu v program (prvi stik uporabnika z našo ustanovo, z našimi programi) oz. na začetku šolskega leta (v skupini ali posamezno) seznanimo učence in njihove starše o postopku reševanja mnenj, pritožb in ugovorih, ki veljajo v našem programu.
 • Obrazec za pisno mnenje se nahaja pri vodji posameznega programa oz. ga najdete tukaj: povezava do obrazca. Obrazec izpolnite in ga v zaprti kuverti izročite trenerju ob obisku dejavnosti ali pošljete po pošti na naslov Zavod Salesianum, OE Skala, Ob Ljubljanici 36, 1000 Ljubljana – s pripisom: “Za vodjo OE Skala”. Pošljete po elektronski pošti na naslov: [email protected]. Lahko ga vložite tudi anonimno.
 • V primeru, da želite podati mnenje, pritožbo ali ugovor ustno, ga lahko podate kateremukoli zaposlenemu. Če ga želite podati vodstvu, se z njim dogovorite na sami dejavnosti, oz. po telefonu (030 641 714, Zef / 031 486 554, Boštjan) ali na prej napisanemu mailu.
 • Vse prejete vloge se evidentirajo v evidenčni knjigi na Skali.
 • Prejete pisne vloge rešuje vodja Skale, ki vas, če je potrebno, pokliče na razgovor, v katerem razložite in razčistite težave, ki ste jih imeli. Če se ne odzovete na povabilo, voditelj Skale odgovor pošlje najkasneje v roku 8 dni od dneva, ko se na razgovor niste oglasili.
 • V primeru, da je bila storitev opravljena pri vodji Skale in želite podati pritožbo zoper njega, obravnava ugovor direktor Zavoda Salesianum s posvetom strokovne skupine Skala (kolegij Skale). Vodja Skale je v tem primeru izločen iz obravnave pritožbe.
 • V skladu z določili Zakona o socialnem varstvu in zvezi z izvajanjem storitev programa, imate pravico do podaje pobude oz. zahteve za izredni inšpekcijski nadzor, ki jo naslovite na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Inšpektorat za delo, Socialna inšpekcija, Verovškova ulica 64a, Ljubljana.
 • Prav tako imate možnost predlagati Socialni zbornici (Socialna zbornica Slovenije, Koseška ulica 8, Ljubljana), da oceni morebitno kršitev določil Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu.
Caravan_logo_VECTOR POKNC

Cirkus Fuskabo je polnopravni član mednarodne mreže mladinskih in socialnih cirkusov Caravan, in od leta 2023 zaseda mesto na upravnem odboru mreže.​

Cirkus Fuskabo je polnopravni član mednarodne mreže mladinskih in socialnih cirkusov Caravan, in od leta 2023 zaseda mesto na upravnem odboru mreže.

Hvala za podporo

Kontakt
Naročite se na novice
Circus Fuskabo organizira cirkuške delavnice, predstave in izobraževanja za različne ciljne skupine. Je neprofiten program nevladne organizacije Skala, s posebnim znanjem na področju socialnega mladinskega cirkusa.
Poslanstvo
Odkriti, krepiti in razvijati osebni in ustvarjalni potencial ter otrokom in mladim omogočiti socialno vključevanje preko cirkuških umetnosti.
Vizija
Postati prepoznaven kakovosten razvojni center mladinskega in socialnega cirkusa v Sloveniji do leta 2025.
Circus Fuskabo organizira cirkuške delavnice, predstave in izobraževanja za različne ciljne skupine. Je neprofiten program nevladne organizacije Skala, s posebnim znanjem na področju socialnega mladinskega cirkusa.
Poslanstvo

Razvijanje spretnosti in veščin cirkuške umetnosti v varnem, spodbudnem in netekmovalnem učnem okolju. Preko skupnosti cirkuških navdušencev vseh generacij, umetnikov in sodelavcev gradimo skupne življenjske vrednote ter spodbujamo vseživljenjsko učenje.

Vizija

Pospešiti razvoj in širitev mladinskega cirkusa ter odpraviti predsodke o cirkuški umetnosti v Sloveniji. Postati prepoznavna in kakovostna cirkuška šola v Srednji in Vzhodni Evropi.

Kontakt
Naročite se na novice
Circus Fuskabo organizira cirkuške delavnice, predstave in izobraževanja za različne ciljne skupine. Je neprofiten program nevladne organizacije Skala, s posebnim znanjem na področju socialnega mladinskega cirkusa.
Poslanstvo
Razvijanje spretnosti in veščin cirkuške umetnosti v varnem, spodbudnem in netekmovalnem učnem okolju. Preko skupnosti cirkuških navdušencev vseh generacij, umetnikov in sodelavcev gradimo skupne življenjske vrednote ter spodbujamo vseživljenjsko učenje.
Vizija
Pospešiti razvoj in širitev mladinskega cirkusa ter odpraviti predsodke o cirkuški umetnosti v Sloveniji. Postati prepoznavna in kakovostna cirkuška šola v Srednji in Vzhodni Evropi.