Socialni cirkus

Inovativen pristop, ki temelji na kombinaciji cirkuške umetnosti in socialne pedagogike, katere cilj je pomagati osebnostnemu razvoju in povečati samozavest in socialno kompetenco ogroženih otrok in mladih.

Struktura dejavnosti

V strategiji socialnega vključevanja smo si postavili izziv, da bo naš cirkuški program dostopen ogroženim  otrokom in mladim. Vzpostavljamo kanale, da se lahko aktivno vključijo v cirkuško umetnost. Temeljni cilj je, da preko cirkusa kot posrednika vplivamo na osebni razvoj udeležencev,ki se kaže kot razvoj spretnosti in talenta ter življenjskih lastnostni kot so: ustvarjalnost, odgovornost, spoštovanje, zaupanje, vztrajnost, samozavest, itd. Tako naš program udeležencem ponuja možnost socialnega vključevanja in aktivne participacije ter sobivanje v skupini.

KREATIVNA SKUPINA FUSKABO
ponedeljek in sreda 15.30 – 17.00, Cirkuška dvorana Fuskabo
Trenerji: Zef B., Marko R.

Pri ciljni skupini se osredotočamo na  naslednje značilnosti:

 • Zdrav način življenja
 • Program kot varno, zdravo in podporno okolje za naše udeležence
 • Socialno vključenost in aktivno participacijo
 • Manjša digitalna obremenitve
 • Pozitivne medsebojne odnose in sodelovanje v timu ter spremljanje drugačnosti 
 • Aktivno sodelovanje in vključevanje v družbenih strukturah, kot je okolje, šola, itd.
 • Življenjske lastnosti in vrednote
 • Znanje, talente in spretnosti
 • Sodelovanje s starši, ki pomembno vpliva na samo vzgojo udeležencev
 • Razvoj in krepitev samopodobe in samozavesti preko cirkuškega nastopa.
 • Sodelovanje v mednarodnih aktivnostih (izkušnje od zunaj).

Dejavnost je za udeležence programa brezplačna. Pogoj za vključitev je predhodni pogovor z voditeljem programa in podpisano soglasje oz. prijavnica za vključitev v program. Število mest je omejeno.

Projekt sofinancira Mestna občina Ljubljana, Urad za preprečevanje zasvojenosti.

Sanjajte z nami!

Z vašo podporo bodo naše dejavnosti lažje dostopne otrokom in mladim. Pomagajte nam zgraditi zdrave, srečne in povezane skupnosti.

Prostovoljstvo
Naučite se nekaj novega
in prispevajte k uspehom in
veselju otrok.
Več
Donacije
Omogočite socialno ogroženim otrokom in mladim brezplačen obisk naših cirkuških dejavnosti.
Več
Najemite nas
Cirkuška dvorana, team-building, animacija, obisk osnovnih šol in organizacij...
Več

Sanjajte z nami!

Z vašo podporo bodo naše dejavnosti lažje dostopne otrokom in mladim. Pomagajte nam zgraditi zdrave, srečne in povezane skupnosti.

Prostovoljstvo

Naučite se nekaj novega in prispevajte k uspehom in veselju otrok.
Več

Donacije

Omogočite socialno ogroženim otrokom in mladim brezplačen obisk naših cirkuških dejavnosti.
Več

Najemite nas

Cirkuška dvorana, team-building, animacija, obisk osnovnih šol in organizacij…
Več

Caravan_logo_VECTOR POKNC

Cirkus Fuskabo je polnopravni član mednarodne mreže mladinskih in socialnih cirkusov Caravan, in od leta 2023 zaseda mesto na upravnem odboru mreže.​

Cirkus Fuskabo je polnopravni član mednarodne mreže mladinskih in socialnih cirkusov Caravan, in od leta 2023 zaseda mesto na upravnem odboru mreže.

Hvala za podporo

Kontakt
Naročite se na novice
Circus Fuskabo organizira cirkuške delavnice, predstave in izobraževanja za različne ciljne skupine. Je neprofiten program nevladne organizacije Skala, s posebnim znanjem na področju socialnega mladinskega cirkusa.
Poslanstvo
Odkriti, krepiti in razvijati osebni in ustvarjalni potencial ter otrokom in mladim omogočiti socialno vključevanje preko cirkuških umetnosti.
Vizija
Postati prepoznaven kakovosten razvojni center mladinskega in socialnega cirkusa v Sloveniji do leta 2025.
Circus Fuskabo organizira cirkuške delavnice, predstave in izobraževanja za različne ciljne skupine. Je neprofiten program nevladne organizacije Skala, s posebnim znanjem na področju socialnega mladinskega cirkusa.
Poslanstvo

Razvijanje spretnosti in veščin cirkuške umetnosti v varnem, spodbudnem in netekmovalnem učnem okolju. Preko skupnosti cirkuških navdušencev vseh generacij, umetnikov in sodelavcev gradimo skupne življenjske vrednote ter spodbujamo vseživljenjsko učenje.

Vizija

Pospešiti razvoj in širitev mladinskega cirkusa ter odpraviti predsodke o cirkuški umetnosti v Sloveniji. Postati prepoznavna in kakovostna cirkuška šola v Srednji in Vzhodni Evropi.

Kontakt
Naročite se na novice
Circus Fuskabo organizira cirkuške delavnice, predstave in izobraževanja za različne ciljne skupine. Je neprofiten program nevladne organizacije Skala, s posebnim znanjem na področju socialnega mladinskega cirkusa.
Poslanstvo
Razvijanje spretnosti in veščin cirkuške umetnosti v varnem, spodbudnem in netekmovalnem učnem okolju. Preko skupnosti cirkuških navdušencev vseh generacij, umetnikov in sodelavcev gradimo skupne življenjske vrednote ter spodbujamo vseživljenjsko učenje.
Vizija
Pospešiti razvoj in širitev mladinskega cirkusa ter odpraviti predsodke o cirkuški umetnosti v Sloveniji. Postati prepoznavna in kakovostna cirkuška šola v Srednji in Vzhodni Evropi.