Cirkus Fuskabo

Cirkus Fuskabo je neprofiten program nevladne organizacije Skala, s posebnim znanjem na področju mladinskega cirkusa.

Dobrodošli v našo skupnost!

Zgodovina Cirkusa Fuskabo
Cirkuške aktivnosti smo začeli leta 2011, ko smo v enotedenskem obisku gostili cirkuško skupino Parada iz Bukarešte. Dobrodelni projekt ˝Cirkus za lepši jutri˝ je gostoval v različnih koncih Slovenije kot promocija socialnega cirkusa in pridobivanje finančnih sredstev za nadaljevanje uličnega dela v Romuniji.Po uspešno končanem gostovanju smo na podlagi pridobljene izkušnje cirkus začeli promovirati med naše uporabnike in postopoma izvajali določene cirkuške delavnice v terenskem programu Minibusa Veselja. Redne cirkuške delavnice so se kmalu preoblikovale v stalno dejavnost z manjšo skupino otrok. Skupina je imela redno tedensko vadbo in se začela prepoznavati pod imenom FUSKABO (FUžine, SKAla, Bosko).
Leta 2013 smo postali pridružen, leta 2021 pa polnopravni član mednarodne mreže CARAVAN (youth and social circus network). Cirkus Fuskabo aktivno sodeluje v mreži (preko raziskav, usposabljanj in izmenjav) in tako pridobiva veliko izkušenj s strani drugih evropskih cirkuških šol, ki delajo na tem področju. Več na kategoriji mednarodne projekti. V letu 2020 smo na podlagi preteklih izkušenj izdelovali petletno strategijo in vizijo ter posodobili blagovno znamko pod imenom Cirkus Fuskabo. Več na zgornji kategoriji poslanstvo in vizija.

Zgodovina Cirkusa Fuskabo

Cirkuške aktivnosti smo začeli leta 2011, ko smo v enotedenskem obisku gostili cirkuško skupino Parada iz Bukarešte. Dobrodelni projekt ˝Cirkus za lepši jutri˝ je gostoval v različnih koncih Slovenije kot promocija socialnega cirkusa in pridobivanje finančnih sredstev za nadaljevanje uličnega dela v Romuniji.Po uspešno končanem gostovanju smo na podlagi pridobljene izkušnje cirkus začeli promovirati med naše uporabnike in postopoma izvajali določene cirkuške delavnice v terenskem programu Minibusa Veselja. Redne cirkuške delavnice so se kmalu preoblikovale v stalno dejavnost z manjšo skupino otrok. Skupina je imela redno tedensko vadbo in se začela prepoznavati pod imenom FUSKABO (FUžine, SKAla, Bosko).
Leta 2013 smo postali pridružen, leta 2021 pa polnopravni član mednarodne mreže CARAVAN (youth and social circus network). Cirkus Fuskabo aktivno sodeluje v mreži (preko raziskav, usposabljanj in izmenjav) in tako pridobiva veliko izkušenj s strani drugih evropskih cirkuških šol, ki delajo na tem področju. Več na kategoriji mednarodne projekti. V letu 2020 smo na podlagi preteklih izkušenj izdelovali petletno strategijo in vizijo ter posodobili blagovno znamko pod imenom Cirkus Fuskabo. Več na zgornji kategoriji poslanstvo in vizija.

Poslanstvo

Razvijanje spretnosti in veščin cirkuške umetnosti v varnem, spodbudnem in netekmovalnem učnem okolju. Preko skupnosti cirkuških navdušencev vseh generacij, umetnikov in sodelavcev gradimo skupne življenjske vrednote ter spodbujamo vseživljenjsko učenje.

Vizija

Pospešiti razvoj in širitev mladinskega cirkusa ter odpraviti predsodke o cirkuški umetnosti v Sloveniji. Postati prepoznavna in kakovostna cirkuška šola v Srednji in Vzhodni Evropi.

V naslednjih petih letih (2020 – 2025) se bo Skala preko Cirkusa Fuskabo na področju cirkuške umetnosti osredotočila na šest ključnih programskih področij:

  1. Socialni cirkus 
  2. Šola mladinskega cirkusa
  3. Promocija in širitev metode dela izven svojega delovnega okolja
  4. Aktivno sodelovanje v mednarodnih projektih in raziskavah
  5. Razvojni program za trenerje in trenerje pomočnike
  6. Oblikovanje produkcijske skupine za izvajanje vrhunskih cirkuških predstav

V Cirkusu Fuskabo...

ponujamo kvalitetne cirkuške umetniške izkušnje primerne za vse
spodbujamo občutek pripadnosti, kjer se vsak počuti dobrodošlega, varnega, sprejetega in kjer je lahko tisto, kar je
delamo v skupini, se podpiramo in proslavljamo uspehe drug drugega
ustvarjamo kulturo osebne in družbene odgovornosti ter stremimo k odličnosti in odpornosti
sanjamo velike sanje, tvegamo in se ne bojimo napak
osredotočamo se na pozitivnost in možnosti
izzivamo svoje omejeno razmišljanje in ustaljene vzorce obnašanja
vrednotimo individualno in skupinsko kreativnost
se igramo, zabavamo in ostajamo radovedni

Vzgojni in oblikovalni elementi programa​​

Cirkus - umetnost možnega.​
Cirkus ni samo oblika umetnosti, cirkus je način življenja. Cirkus je edinstvena skupnost marljivih, delovnih posameznikov, v kateri je vsakdo dobrodošel. Različnost in drugačnost imata v cirkusu domovinsko pravico, in vsakršne sanje so dobrodošle. V Cirkusu Fuskabo se ne učimo samo cirkuških veščin, ampak bi lahko rekli, da se medsebojno podpiramo in razvijamo tudi edinstvene cirkuške vrednote. Te temeljijo na enakopravnosti vseh udeležencev. Tako pravice kot dolžnosti na enak način vodijo in motivirajo odnose, vplivajo na vedenja in odločanja vključenih umetnikov, članov osebja, prostovoljcev in udeležencev.

Cirkus - umetnost možnega

Cirkus ni samo oblika umetnosti, cirkus je način življenja. Cirkus je edinstvena skupnost marljivih, delovnih posameznikov, v kateri je vsakdo dobrodošel. Različnost in drugačnost imata v cirkusu domovinsko pravico, in vsakršne sanje so dobrodošle. V Cirkusu Fuskabo se ne učimo samo cirkuških veščin, ampak bi lahko rekli, da se medsebojno podpiramo in razvijamo tudi edinstvene cirkuške vrednote. Te temeljijo na enakopravnosti vseh udeležencev. Tako pravice kot dolžnosti na enak način vodijo in motivirajo odnose, vplivajo na vedenja in odločanja vključenih umetnikov, članov osebja, prostovoljcev in udeležencev.
Mladinski cirkus - ustvarjalnost in trdo delo.​
Naš cirkuški program usposabljanja za mlade od 5 do 29 let nudi bogate možnosti za umetniško, osebno in družbeno rast v netekmovalnem ozračju. Program sledi letnemu učnemu načrtu s ključnimi učnimi cilji, ki se prilagajajo osebnim sposobnostim udeležencev in upošteva dinamiko skupine, v kateri se izvaja vadba.
Poleg zagotavljanja alternativne, netekmovalne oblike telesne vzgoje, naš mladinski cirkuški program uči potrpežljivost, vztrajnost, postopnost in timsko delo.

Mladinski cirkus - ustvarjalnost in trdo delo

Naš cirkuški program usposabljanja za mlade od 5 do 29 let nudi bogate možnosti za umetniško, osebno in družbeno rast v netekmovalnem ozračju. Program sledi letnemu učnemu načrtu s ključnimi učnimi cilji, ki se prilagajajo osebnim sposobnostim udeležencev in upošteva dinamiko skupine, v kateri se izvaja vadba.
Poleg zagotavljanja alternativne, netekmovalne oblike telesne vzgoje, naš mladinski cirkuški program uči potrpežljivost, vztrajnost, postopnost in timsko delo.
Socialni cirkus - opolnomočenje udeležencev v lokalnem okolju.​
V strategiji socialnega vključevanja smo si postavili izziv, da bo naš cirkuški program dostopen otrokom in mladim iz obrobnih in socialno depriviligiranih okolij ter s socialnimi primanjkljaji. Programi rednega dela v socialnem cirkusu prispevajo k osebnemu in družbenemu razvoju udeležencev, spodbujanju samozavesti, samozaupanju, zaupanju v druge udeležence, odgovornosti v bivalnem in socialnem okolju in vsestranski ustvarjalnosti.

Socialni cirkus - opolnomočenje udeležencev v lokalnem okolju

V strategiji socialnega vključevanja smo si postavili izziv, da bo naš cirkuški program dostopen otrokom in mladim iz obrobnih in socialno depriviligiranih okolij ter s socialnimi primanjkljaji. Programi rednega dela v socialnem cirkusu prispevajo k osebnemu in družbenemu razvoju udeležencev, spodbujanju samozavesti, samozaupanju, zaupanju v druge udeležence, odgovornosti v bivalnem in socialnem okolju in vsestranski ustvarjalnosti.
Cirkus - šola za življenjsko uspešnost.​
Cirkus trenerje in udeležence hitro postavi na realna tla. Temeljno sporočilo že ob začetku vadbe je: »Vsak posameznik se različnih veščin uči različno hitro.« To izkušnjo prenesejo udeleženci tudi na druga življenjska področja. V cirkusu se napreduje postopoma in z majhnimi koraki.
Vsak naslednji korak se gradi na predhodnem znanju. Nesamozavestni posamezniki tako na lastni koži izkusijo, da vsi napredujejo počasi z majhnimi koraki, da se prav nihče ni rodil genij  Čeprav ne tako vrhunsko, vendar so z vsakim treningom nekoliko boljši, in s tem spoznanjem si pridobivajo ali vračajo samozavest. Cirkus je tako čudovit instrument za gradnjo samozavesti in izboljšuje osebne socialne interakcije. Veliko cirkuških veščin je takih, ki že v svoji osnovi vključujejo sodelovanje. Učenje in obvladovanje cirkuških spretnosti daje udeležencem pri vsaki vadbi pošteno povratno sporočilo o uspešnosti in doseženem napredku. Uspešnost pa ni edino merilo, na kaj je lahko udeleženec ponosen.
V Skalinem mladinskem in socialnem cirkusu se ves čas, z vsako padlo žogico, z vsakim sestopom s krogle, z vsakim neuspešno izvedenim gibom učimo, da je napaka del napredka. Da je tisto, kar resnično šteje, pravzaprav vztrajnost pri ponavljanju in odpravljanju napak. Preko mnogih napak se pride z vztrajnim delom k osebnemu napredku in k mojstrsko obvladani veščini. Vztrajnost je ena od veščin, ki ob hitrem življenjskem tempu zelo manjka vsem, na prvem mestu otrokom in mladostnikom.

Cirkus - šola za življenjsko uspešnost

Cirkus trenerje in udeležence hitro postavi na realna tla. Temeljno sporočilo že ob začetku vadbe je: »Vsak posameznik se različnih veščin uči različno hitro.« To izkušnjo prenesejo udeleženci tudi na druga življenjska področja. V cirkusu se napreduje postopoma in z majhnimi koraki.
Vsak naslednji korak se gradi na predhodnem znanju. Nesamozavestni posamezniki tako na lastni koži izkusijo, da vsi napredujejo počasi z majhnimi koraki, da se prav nihče ni rodil genij  Čeprav ne tako vrhunsko, vendar so z vsakim treningom nekoliko boljši, in s tem spoznanjem si pridobivajo ali vračajo samozavest. Cirkus je tako čudovit instrument za gradnjo samozavesti in izboljšuje osebne socialne interakcije. Veliko cirkuških veščin je takih, ki že v svoji osnovi vključujejo sodelovanje. Učenje in obvladovanje cirkuških spretnosti daje udeležencem pri vsaki vadbi pošteno povratno sporočilo o uspešnosti in doseženem napredku. Uspešnost pa ni edino merilo, na kaj je lahko udeleženec ponosen.
V Skalinem mladinskem in socialnem cirkusu se ves čas, z vsako padlo žogico, z vsakim sestopom s krogle, z vsakim neuspešno izvedenim gibom učimo, da je napaka del napredka. Da je tisto, kar resnično šteje, pravzaprav vztrajnost pri ponavljanju in odpravljanju napak. Preko mnogih napak se pride z vztrajnim delom k osebnemu napredku in k mojstrsko obvladani veščini. Vztrajnost je ena od veščin, ki ob hitrem življenjskem tempu zelo manjka vsem, na prvem mestu otrokom in mladostnikom.
Cirkus - center ustvarjalnosti.​
Vsak element vadbe sam zase ne predstavlja ničesar. Šele ko jih člani s pomočjo soudeležbe v dejavnosti na kreativne načine povežejo v nize usklajenih likov, v nenavadne interakcije z liki sodelujočih, zaživi čarobna moč cirkuške predstave. Trenerji prvenstveno ne prenašajo tehničnega znanja obvladovanja cirkuških elementov, ampak ob visoki osebni usposobljenosti skrbijo predvsem za visoko kakovosten in cirkuški program za otroke in mlade. Ti trije ključni cilji so medsebojno povezani in predstavljajo velik korak na poti k uresničevanju naše vizije centra priložnosti za mlade.  

Cirkus - center ustvarjalnosti

Vsak element vadbe sam zase ne predstavlja ničesar. Šele ko jih člani s pomočjo soudeležbe v dejavnosti na kreativne načine povežejo v nize usklajenih likov, v nenavadne interakcije z liki sodelujočih, zaživi čarobna moč cirkuške predstave. Trenerji prvenstveno ne prenašajo tehničnega znanja obvladovanja cirkuških elementov, ampak ob visoki osebni usposobljenosti skrbijo predvsem za visoko kakovosten in cirkuški program za otroke in mlade. Ti trije ključni cilji so medsebojno povezani in predstavljajo velik korak na poti k uresničevanju naše vizije centra priložnosti za mlade.  
Cirkus - alternativna pot posameznikove celostne rasti.​
V središču cirkuškega programa so člani in razvijanje njihovih potencialov in idej. Člani so zastopani v vseh fazah načrtovanja priprav in izvajanja. To počnemo z zavezanostjo k participativnim metodam za lažje učenje. Vzajemno in stalno učenje, skupne evalvacije in osebno spremljanje članov so temelji uspešne socialne integracije in osebne rasti. Poleg osebnega napredovanja in umetniškega ter spretnostnega razvoja dajemo posebno pozornost vsakemu posamezniku in iščemo dodatne možnosti za njegovo udejstvovanje.
Program izvajajo cirkuški trenerji in vzgojitelji. V veliko pomoč so vrstniški vzgojitelji in starejši udeleženci kot prostovoljci. V programe pa stalno ali vsaj občasno vključujemo tuje cirkuške umetnike in prostovoljce. Aktivno sodelujemo v mednarodnih akcijah v okviru programa Erasmus+.

Cirkus - alternativna pot posameznikove celostne rasti

V središču cirkuškega programa so člani in razvijanje njihovih potencialov in idej. Člani so zastopani v vseh fazah načrtovanja priprav in izvajanja. To počnemo z zavezanostjo k participativnim metodam za lažje učenje. Vzajemno in stalno učenje, skupne evalvacije in osebno spremljanje članov so temelji uspešne socialne integracije in osebne rasti. Poleg osebnega napredovanja in umetniškega ter spretnostnega razvoja dajemo posebno pozornost vsakemu posamezniku in iščemo dodatne možnosti za njegovo udejstvovanje.
Program izvajajo cirkuški trenerji in vzgojitelji. V veliko pomoč so vrstniški vzgojitelji in starejši udeleženci kot prostovoljci. V programe pa stalno ali vsaj občasno vključujemo tuje cirkuške umetnike in prostovoljce. Aktivno sodelujemo v mednarodnih akcijah v okviru programa Erasmus+.
Cirkus - umetniška politika.
V Cirkusu Fuskabo si za cilj postavljamo umetniško in socialno odličnost. Za nas umetniška ambicija pomeni participativni proces, ki vsakomur omogoča, da razvije svoj potencial, in da skupaj dosežemo inovativno in umetniško odlično cirkuško produkcijo, v katero so se vključili različni sodelavci ter ustvarili, razburljivo, razumljivo in pomensko smiselno umetniško delo (predstavo). Pri tem dajemo prednost izvajanju v okoljih, ki so hkrati del socialne mreže umetnikov, izvajalcev, učencev, trenerjev.

Cirkus - umetniška politika

V Cirkusu Fuskabo si za cilj postavljamo umetniško in socialno odličnost. Za nas umetniška ambicija pomeni participativni proces, ki vsakomur omogoča, da razvije svoj potencial, in da skupaj dosežemo inovativno in umetniško odlično cirkuško produkcijo, v katero so se vključili različni sodelavci ter ustvarili, razburljivo, razumljivo in pomensko smiselno umetniško delo (predstavo). Pri tem dajemo prednost izvajanju v okoljih, ki so hkrati del socialne mreže umetnikov, izvajalcev, učencev, trenerjev.

Cirkuški trenerji

Ekipo Cirkusa Fuskabo sestavljajo zaposleni in prostovoljci iz Slovenije in tujine.

Zef Berišaj

Vodja Cirkusa Fuskabo, trener

Cirkuške discipline: žongliranje, diabolo, obvladovanje ravnotežja
Izobrazba: mag. poslovnih ved
Hobiji: nogomet, ribolov, cirkus
Moto: prisili se in presenečen boš, kaj lahko storiš

Ahmed Kullab

Trener, Palestina

Cirkuške discipline: talna akrobati, žongliranje, breakdance
Izobrazba: univerzitetna
Hobiji: plavanje, potovanje, učenje novih stvari, (ne) pohodništvo
Moto: Bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu. —Gandhi

Kenza Garre

Trenerka, ESE prostovoljka, Francija

Cirkuške discipline: trapez, partnerska akrobatika
Izobrazba: univerzitetna, študij jezikov
Hobiji: cirkus, filmi, dobra glasba
Moto: Entuziazem je prvi korak do uspeha

Klavdija Štefančič

Trenerka

Cirkuške discipline: svila, talna akrobatika
Izobrazba: diplomirana športna trenerka in veterinarski tehnik
Hobiji: vse povezano s športom, igranje glasbil, risanje, pisanje pesmi, sprehodi v naravi, potovanja, gasilstvo
Moto: "Carpe diem." in "Najdi srečo v malih stvareh."

Luca Paties Moreira

Trener, Italija

Cirkuške discipline: kitajski drog, stoja na rokah, talna akrobatika
Izobrazba: INAC Instituto Nacional De Artes do Circo
Hobiji: mizarstvo, ročno ustvarjanje
Moto: Počasi, respira!

Marko Rupejl

Trener

Cirkuške discipline: žongliranje, diabolo, ravnotežje, trapez, svila
Izobrazba: srednješolska
Hobiji: filmi, glasba, video igre, branje, grafično oblikovanje, gorništvo
Moto: I care because you do.

Maša Rački

Trenerka

Cirkuške discipline: žongliranje
Izobrazba: študentka varnostnih ved
Hobiji: nogomet, ples, rolanje, kotalkanje, košarka, plavanje, izdelava zapestnic, pisanje pesmi
Moto: Če te tvoje sanje vsaj malo ne prestrašijo, niso dovolj velike.

Pia Povšič Vesel

Trenerka

Cirkuške discipline: povsod je lepo, na svili najlepše
Izobrazba: bodoča arhitektka (študentka arhitekture)
Hobiji: Moji hobiji poskrbijo za to, da imajo vsi okrog mene v želodcu vedno prostor za sladico, da lahko za rojstni dan računajo na lepo voščilnico, da bo njihov makeup pred nastopi vedno tip top, da obstaja možnost, da njihov portret pristane v moji skicirki.
Moto: Življenje je lepše brez mota.

Ravil Sultanov

Trener, Rusija/Slovenija

Cirkuške discipline: žongliranje, ravnotežje, odrsko nastopanje, čaranje, akrobacije, pantonima
Izobrazba: diplomiran klovn, glasbena ekscentrika
Hobiji: /
Moto: umetnost

Sodelavci

Alja in Matjaž | Acroconnection

Slovenija

Cirkuške discipline: partnerska akrobatika
Izobrazba: diplomirana kineziologa (oba)
Hobiji: Matjaž Pezdirc - kolesarjenje, delo v delavnici, preživljanje časa v naravi | Alja Gomilar Zickero - potovanje, preživljanje časa v naravi, branje
Moto: Matjaž - Live your life to the fullest | Alja: A comfort zone is a nice place, but nothing ever grows there.

Tjaša Dobravec

Slovenija

Cirkuške discipline: kitajski drog, zračna spirala, zračni drog, ples na drogu, ples
Izobrazba: INAC Instituto Nacional De Artes do Circo
Hobiji: pohodi v naravo s svojimi psmi
Moto: Keep going, keep growing

Tamia Šeme

Slovenija

Cirkuške discipline: zračna akrobatika: svila, lira in vrv; žongliranje, poi, hula hoop in akrobatika
Izobrazba: diplomirana športna trenerka
Hobiji: vse povezano s športom 🙂
Moto: Moj cilj je predstaviti ljudem pozitivne učinke različnih telesnih aktivnosti oz. športa in jih združiti s cirkuško umetnostjo.

Petra Domažin

Slovenija

Cirkuške discipline: zračna svila, lira in trapez; zelo mi je všeč tudi talna akrobatika in ravnotežne discipline
Izobrazba: mag. prof. športne vzgoje
Hobiji: vrtnarjenje, kuhanje, rolanje, šivanje
Moto: V življenju si išči vedno nove izzive in ne obupaj, če ti v prvo ne uspe. Prava zabava je ravno v učenju in neuspelih poiskusih.

Caravan_logo_VECTOR POKNC

Cirkus Fuskabo je polnopravni član mednarodne mreže mladinskih in socialnih cirkusov Caravan, in od leta 2023 zaseda mesto na upravnem odboru mreže.​

Cirkus Fuskabo je polnopravni član mednarodne mreže mladinskih in socialnih cirkusov Caravan, in od leta 2023 zaseda mesto na upravnem odboru mreže.

Hvala za podporo

Kontakt
Naročite se na novice
Circus Fuskabo organizira cirkuške delavnice, predstave in izobraževanja za različne ciljne skupine. Je neprofiten program nevladne organizacije Skala, s posebnim znanjem na področju socialnega mladinskega cirkusa.
Poslanstvo
Odkriti, krepiti in razvijati osebni in ustvarjalni potencial ter otrokom in mladim omogočiti socialno vključevanje preko cirkuških umetnosti.
Vizija
Postati prepoznaven kakovosten razvojni center mladinskega in socialnega cirkusa v Sloveniji do leta 2025.
Circus Fuskabo organizira cirkuške delavnice, predstave in izobraževanja za različne ciljne skupine. Je neprofiten program nevladne organizacije Skala, s posebnim znanjem na področju socialnega mladinskega cirkusa.
Poslanstvo

Razvijanje spretnosti in veščin cirkuške umetnosti v varnem, spodbudnem in netekmovalnem učnem okolju. Preko skupnosti cirkuških navdušencev vseh generacij, umetnikov in sodelavcev gradimo skupne življenjske vrednote ter spodbujamo vseživljenjsko učenje.

Vizija

Pospešiti razvoj in širitev mladinskega cirkusa ter odpraviti predsodke o cirkuški umetnosti v Sloveniji. Postati prepoznavna in kakovostna cirkuška šola v Srednji in Vzhodni Evropi.

Kontakt
Naročite se na novice
Circus Fuskabo organizira cirkuške delavnice, predstave in izobraževanja za različne ciljne skupine. Je neprofiten program nevladne organizacije Skala, s posebnim znanjem na področju socialnega mladinskega cirkusa.
Poslanstvo
Razvijanje spretnosti in veščin cirkuške umetnosti v varnem, spodbudnem in netekmovalnem učnem okolju. Preko skupnosti cirkuških navdušencev vseh generacij, umetnikov in sodelavcev gradimo skupne življenjske vrednote ter spodbujamo vseživljenjsko učenje.
Vizija
Pospešiti razvoj in širitev mladinskega cirkusa ter odpraviti predsodke o cirkuški umetnosti v Sloveniji. Postati prepoznavna in kakovostna cirkuška šola v Srednji in Vzhodni Evropi.