Dobrodošli v našo skupnost!

Cirkuške aktivnosti smo začeli leta 2011, ko smo v enotedenskem obisku gostili cirkuško skupino Parada iz Bukarešte. Dobrodelni projekt ˝Cirkus za lepši jutri˝ je gostoval v različnih koncih Slovenije kot promocija socialnega cirkusa in pridobivanje finančnih sredstev za nadaljevanje uličnega dela v Romuniji.Po uspešno končanem gostovanju smo na podlagi pridobljene izkušnje cirkus začeli promovirati med naše uporabnike in postopoma izvajali določene cirkuške delavnice v terenskem programu Minibusa Veselja. Redne cirkuške delavnice so se kmalu preoblikovale v stalno dejavnost z manjšo skupino otrok. Skupina je imela redno tedensko vadbo in se začela prepoznavati pod imenom FUSKABO (FUžine, SKAla, Bosko).
Leta 2013 smo postali pridružen, leta 2021 pa polnopravni član mednarodne mreže CARAVAN (youth and social circus network). Cirkus Fuskabo aktivno sodeluje v mreži (preko raziskav, usposabljanj in izmenjav) in tako pridobiva veliko izkušenj s strani drugih evropskih cirkuških šol, ki delajo na tem področju. Več na kategoriji mednarodne projekti. V letu 2020 smo na podlagi preteklih izkušenj izdelovali petletno strategijo in vizijo ter posodobili blagovno znamko pod imenom Cirkus Fuskabo. Več na zgornji kategoriji poslanstvo in vizija.

Zgodovina Cirkusa Fuskabo

Cirkuške aktivnosti smo začeli leta 2011, ko smo v enotedenskem obisku gostili cirkuško skupino Parada iz Bukarešte. Dobrodelni projekt ˝Cirkus za lepši jutri˝ je gostoval v različnih koncih Slovenije kot promocija socialnega cirkusa in pridobivanje finančnih sredstev za nadaljevanje uličnega dela v Romuniji.Po uspešno končanem gostovanju smo na podlagi pridobljene izkušnje cirkus začeli promovirati med naše uporabnike in postopoma izvajali določene cirkuške delavnice v terenskem programu Minibusa Veselja. Redne cirkuške delavnice so se kmalu preoblikovale v stalno dejavnost z manjšo skupino otrok. Skupina je imela redno tedensko vadbo in se začela prepoznavati pod imenom FUSKABO (FUžine, SKAla, Bosko).
Leta 2013 smo postali pridružen, leta 2021 pa polnopravni član mednarodne mreže CARAVAN (youth and social circus network). Cirkus Fuskabo aktivno sodeluje v mreži (preko raziskav, usposabljanj in izmenjav) in tako pridobiva veliko izkušenj s strani drugih evropskih cirkuških šol, ki delajo na tem področju. Več na kategoriji mednarodne projekti. V letu 2020 smo na podlagi preteklih izkušenj izdelovali petletno strategijo in vizijo ter posodobili blagovno znamko pod imenom Cirkus Fuskabo. Več na zgornji kategoriji poslanstvo in vizija.

Poslanstvo

Odkriti, krepiti in razvijati osebni in ustvarjalni potencial ter otrokom in mladim omogočiti socialno vključevanje preko cirkuških umetnosti.

Vizija

Postati prepoznaven kakovosten razvojni center mladinskega in socialnega cirkusa v Sloveniji do leta 2025.

V naslednjih petih letih (2020 – 2025) se bo Skala preko Cirkusa Fuskabo na področju cirkuške umetnosti osredotočila na šest ključnih programskih področij:

  1. Socialni cirkus 
  2. Šola mladinskega cirkusa
  3. Promocija in širitev metode dela izven svojega delovnega okolja Ljubljane (razširitev enot na Salezijanski mladinski center Celje, Maribor in Podgorica, Črna gora)
  4. Aktivno sodelovanje v mednarodnih projektih in raziskavah
  5. Razvojni program za trenerje in trenerje pomočnike.
  6. Oblikovanje skupine za cirkuške produkcije.

V Cirkusu Fuskabo...

ponujamo kvalitetne cirkuške umetniške izkušnje primerne za vse
spodbujamo občutek pripadnosti, kjer se vsak počuti dobrodošlega, varnega, sprejetega in kjer je lahko tisto, kar je
delamo v skupini, se podpiramo in proslavljamo uspehe drug drugega
ustvarjamo kulturo osebne in družbene odgovornosti ter stremimo k odličnosti in odpornosti
sanjamo velike sanje, tvegamo in se ne bojimo napak
osredotočamo se na pozitivnost in možnosti
izzivamo svoje omejeno razmišljanje in ustaljene vzorce obnašanja
vrednotimo individualno in skupinsko kreativnost
se igramo, zabavamo in ostajamo radovedni

Vzgojni in oblikovalni elementi programa​​

Cirkus ni samo oblika umetnosti, cirkus je način življenja. Cirkus je edinstvena skupnost marljivih, delovnih posameznikov, v kateri je vsakdo dobrodošel. Različnost in drugačnost imata v cirkusu domovinsko pravico, in vsakršne sanje so dobrodošle. V Cirkusu Fuskabo se ne učimo samo cirkuških veščin, ampak bi lahko rekli, da se medsebojno podpiramo in razvijamo tudi edinstvene cirkuške vrednote. Te temeljijo na enakopravnosti vseh udeležencev. Tako pravice kot dolžnosti na enak način vodijo in motivirajo odnose, vplivajo na vedenja in odločanja vključenih umetnikov, članov osebja, prostovoljcev in udeležencev.

Cirkus - umetnost možnega.

Cirkus ni samo oblika umetnosti, cirkus je način življenja. Cirkus je edinstvena skupnost marljivih, delovnih posameznikov, v kateri je vsakdo dobrodošel. Različnost in drugačnost imata v cirkusu domovinsko pravico, in vsakršne sanje so dobrodošle. V Cirkusu Fuskabo se ne učimo samo cirkuških veščin, ampak bi lahko rekli, da se medsebojno podpiramo in razvijamo tudi edinstvene cirkuške vrednote. Te temeljijo na enakopravnosti vseh udeležencev. Tako pravice kot dolžnosti na enak način vodijo in motivirajo odnose, vplivajo na vedenja in odločanja vključenih umetnikov, članov osebja, prostovoljcev in udeležencev.

Naš cirkuški program usposabljanja za mlade od 5 do 29 let nudi bogate možnosti za umetniško, osebno in družbeno rast v netekmovalnem ozračju. Program sledi letnemu učnemu načrtu s ključnimi učnimi cilji, ki se prilagajajo osebnim sposobnostim udeležencev in upošteva dinamiko skupine, v kateri se izvaja vadba.
Poleg zagotavljanja alternativne, netekmovalne oblike telesne vzgoje, naš mladinski cirkuški program uči potrpežljivost, vztrajnost, postopnost in timsko delo.

Mladinski cirkus - ustvarjalnost in trdo delo.

Naš cirkuški program usposabljanja za mlade od 5 do 29 let nudi bogate možnosti za umetniško, osebno in družbeno rast v netekmovalnem ozračju. Program sledi letnemu učnemu načrtu s ključnimi učnimi cilji, ki se prilagajajo osebnim sposobnostim udeležencev in upošteva dinamiko skupine, v kateri se izvaja vadba.
Poleg zagotavljanja alternativne, netekmovalne oblike telesne vzgoje, naš mladinski cirkuški program uči potrpežljivost, vztrajnost, postopnost in timsko delo.

V strategiji socialnega vključevanja smo si postavili izziv, da bo naš cirkuški program dostopen otrokom in mladim iz obrobnih in socialno depriviligiranih okolij ter s socialnimi primanjkljaji. Programi rednega dela v socialnem cirkusu prispevajo k osebnemu in družbenemu razvoju udeležencev, spodbujanju samozavesti, samozaupanju, zaupanju v druge udeležence, odgovornosti v bivalnem in socialnem okolju in vsestranski ustvarjalnosti.

Socialni cirkus - opolnomočenje udeležencev v lokalnem okolju.

V strategiji socialnega vključevanja smo si postavili izziv, da bo naš cirkuški program dostopen otrokom in mladim iz obrobnih in socialno depriviligiranih okolij ter s socialnimi primanjkljaji. Programi rednega dela v socialnem cirkusu prispevajo k osebnemu in družbenemu razvoju udeležencev, spodbujanju samozavesti, samozaupanju, zaupanju v druge udeležence, odgovornosti v bivalnem in socialnem okolju in vsestranski ustvarjalnosti.

Cirkus trenerje in udeležence hitro postavi na realna tla. Temeljno sporočilo že ob začetku vadbe je: »Vsak posameznik se različnih veščin uči različno hitro.« To izkušnjo prenesejo udeleženci tudi na druga življenjska področja. V cirkusu se napreduje postopoma in z majhnimi koraki.
Vsak naslednji korak se gradi na predhodnem znanju. Nesamozavestni posamezniki tako na lastni koži izkusijo, da vsi napredujejo počasi z majhnimi koraki, da se prav nihče ni rodil genij  Čeprav ne tako vrhunsko, vendar so z vsakim treningom nekoliko boljši, in s tem spoznanjem si pridobivajo ali vračajo samozavest. Cirkus je tako čudovit instrument za gradnjo samozavesti in izboljšuje osebne socialne interakcije. Veliko cirkuških veščin je takih, ki že v svoji osnovi vključujejo sodelovanje. Učenje in obvladovanje cirkuških spretnosti daje udeležencem pri vsaki vadbi pošteno povratno sporočilo o uspešnosti in doseženem napredku. Uspešnost pa ni edino merilo, na kaj je lahko udeleženec ponosen.
V Skalinem mladinskem in socialnem cirkusu se ves čas, z vsako padlo žogico, z vsakim sestopom s krogle, z vsakim neuspešno izvedenim gibom učimo, da je napaka del napredka. Da je tisto, kar resnično šteje, pravzaprav vztrajnost pri ponavljanju in odpravljanju napak. Preko mnogih napak se pride z vztrajnim delom k osebnemu napredku in k mojstrsko obvladani veščini. Vztrajnost je ena od veščin, ki ob hitrem življenjskem tempu zelo manjka vsem, na prvem mestu otrokom in mladostnikom.

Cirkus - šola za življenjsko uspešnost.

Cirkus trenerje in udeležence hitro postavi na realna tla. Temeljno sporočilo že ob začetku vadbe je: »Vsak posameznik se različnih veščin uči različno hitro.« To izkušnjo prenesejo udeleženci tudi na druga življenjska področja. V cirkusu se napreduje postopoma in z majhnimi koraki.
Vsak naslednji korak se gradi na predhodnem znanju. Nesamozavestni posamezniki tako na lastni koži izkusijo, da vsi napredujejo počasi z majhnimi koraki, da se prav nihče ni rodil genij  Čeprav ne tako vrhunsko, vendar so z vsakim treningom nekoliko boljši, in s tem spoznanjem si pridobivajo ali vračajo samozavest. Cirkus je tako čudovit instrument za gradnjo samozavesti in izboljšuje osebne socialne interakcije. Veliko cirkuških veščin je takih, ki že v svoji osnovi vključujejo sodelovanje. Učenje in obvladovanje cirkuških spretnosti daje udeležencem pri vsaki vadbi pošteno povratno sporočilo o uspešnosti in doseženem napredku. Uspešnost pa ni edino merilo, na kaj je lahko udeleženec ponosen.
V Skalinem mladinskem in socialnem cirkusu se ves čas, z vsako padlo žogico, z vsakim sestopom s krogle, z vsakim neuspešno izvedenim gibom učimo, da je napaka del napredka. Da je tisto, kar resnično šteje, pravzaprav vztrajnost pri ponavljanju in odpravljanju napak. Preko mnogih napak se pride z vztrajnim delom k osebnemu napredku in k mojstrsko obvladani veščini. Vztrajnost je ena od veščin, ki ob hitrem življenjskem tempu zelo manjka vsem, na prvem mestu otrokom in mladostnikom.

Vsak element vadbe sam zase ne predstavlja ničesar. Šele ko jih člani s pomočjo soudeležbe v dejavnosti na kreativne načine povežejo v nize usklajenih likov, v nenavadne interakcije z liki sodelujočih, zaživi čarobna moč cirkuške predstave. Trenerji prvenstveno ne prenašajo tehničnega znanja obvladovanja cirkuških elementov, ampak ob visoki osebni usposobljenosti skrbijo predvsem za visoko kakovosten in cirkuški program za otroke in mlade. Ti trije ključni cilji so medsebojno povezani in predstavljajo velik korak na poti k uresničevanju naše vizije centra priložnosti za mlade.  

Cirkus - center ustvarjalnosti.

Vsak element vadbe sam zase ne predstavlja ničesar. Šele ko jih člani s pomočjo soudeležbe v dejavnosti na kreativne načine povežejo v nize usklajenih likov, v nenavadne interakcije z liki sodelujočih, zaživi čarobna moč cirkuške predstave. Trenerji prvenstveno ne prenašajo tehničnega znanja obvladovanja cirkuških elementov, ampak ob visoki osebni usposobljenosti skrbijo predvsem za visoko kakovosten in cirkuški program za otroke in mlade. Ti trije ključni cilji so medsebojno povezani in predstavljajo velik korak na poti k uresničevanju naše vizije centra priložnosti za mlade.  

V središču cirkuškega programa so člani in razvijanje njihovih potencialov in idej. Člani so zastopani v vseh fazah načrtovanja priprav in izvajanja. To počnemo z zavezanostjo k participativnim metodam za lažje učenje. Vzajemno in stalno učenje, skupne evalvacije in osebno spremljanje članov so temelji uspešne socialne integracije in osebne rasti. Poleg osebnega napredovanja in umetniškega ter spretnostnega razvoja dajemo posebno pozornost vsakemu posamezniku in iščemo dodatne možnosti za njegovo udejstvovanje.
Program izvajajo cirkuški trenerji in vzgojitelji. V veliko pomoč so vrstniški vzgojitelji in starejši udeleženci kot prostovoljci. V programe pa stalno ali vsaj občasno vključujemo tuje cirkuške umetnike in prostovoljce. Aktivno sodelujemo v mednarodnih akcijah v okviru programa Erasmus+.

Cirkus - alternativna pot posameznikove celostne rasti.

V središču cirkuškega programa so člani in razvijanje njihovih potencialov in idej. Člani so zastopani v vseh fazah načrtovanja priprav in izvajanja. To počnemo z zavezanostjo k participativnim metodam za lažje učenje. Vzajemno in stalno učenje, skupne evalvacije in osebno spremljanje članov so temelji uspešne socialne integracije in osebne rasti. Poleg osebnega napredovanja in umetniškega ter spretnostnega razvoja dajemo posebno pozornost vsakemu posamezniku in iščemo dodatne možnosti za njegovo udejstvovanje.
Program izvajajo cirkuški trenerji in vzgojitelji. V veliko pomoč so vrstniški vzgojitelji in starejši udeleženci kot prostovoljci. V programe pa stalno ali vsaj občasno vključujemo tuje cirkuške umetnike in prostovoljce. Aktivno sodelujemo v mednarodnih akcijah v okviru programa Erasmus+.

V Cirkusu Fuskabo si za cilj postavljamo umetniško in socialno odličnost. Za nas umetniška ambicija pomeni participativni proces, ki vsakomur omogoča, da razvije svoj potencial, in da skupaj dosežemo inovativno in umetniško odlično cirkuško produkcijo, v katero so se vključili različni sodelavci ter ustvarili, razburljivo, razumljivo in pomensko smiselno umetniško delo (predstavo). Pri tem dajemo prednost izvajanju v okoljih, ki so hkrati del socialne mreže umetnikov, izvajalcev, učencev, trenerjev.

Cirkus - umetniška politika.

V Cirkusu Fuskabo si za cilj postavljamo umetniško in socialno odličnost. Za nas umetniška ambicija pomeni participativni proces, ki vsakomur omogoča, da razvije svoj potencial, in da skupaj dosežemo inovativno in umetniško odlično cirkuško produkcijo, v katero so se vključili različni sodelavci ter ustvarili, razburljivo, razumljivo in pomensko smiselno umetniško delo (predstavo). Pri tem dajemo prednost izvajanju v okoljih, ki so hkrati del socialne mreže umetnikov, izvajalcev, učencev, trenerjev.

Cirkuški trenerji

Ekipo Cirkusa Fuskabo sestavljajo zaposleni in prostovoljci iz Slovenije in tujine.

Zef Berišaj

Vodja Cirkusa Fuskabo, trener

Cirkuške discipline: žongliranje, diabolo, obvladovanje ravnotežja
Izobrazba: mag. poslovnih ved
Hobiji: nogomet, ribolov, cirkus
Moto: prisili se in presenečen boš, kaj lahko storiš

Petra Tomažin

Trenerka

Cirkuške discipline: zračna akrobatika: trapez, svila, lira in vrv
Izobrazba: Zaključuje magistrsko stopnjo na Fakulteti za šport, smer športna vzgoja
Hobiji: gimnastika, druženje s psmi, druženje s prijatelji, odkrivanje novih dejavnosti
Moto: Življenje je kratko, zato počni tisto, kar si želiš!

Tamia Šeme

Trenerka

Cirkuške discipline: zračna akrobatika: svila, lira in vrv; žongliranje, poi, hula hoop in akrobatika
Izobrazba: diplomirana športna trenerka
Hobiji: vse povezano s športom 🙂
Moto: Moj cilj je predstaviti ljudem pozitivne učinke različnih telesnih aktivnosti oz. športa in jih združiti s cirkuško umetnostjo.

Nastja Fekonja

Vodja cirkuških delavnic v SMC Maribor, trenerka

Cirkuške discipline: poi, levistick
Izobrazba: dokončuje dve magistrski nalogi iz pedagoške geografije in pedagogike.
Hobiji: potovanja, fotografiranje, sprehodi v naravo, druženje z ljudmi, pripravljanje presenečenj
Moto: Bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu. —Gandhi

Maša Rački

Trenerka

Cirkuške discipline: žongliranje
Izobrazba: študentka varnostnih ved
Hobiji: nogomet, ples, rolanje, kotalkanje, košarka, plavanje, izdelava zapestnic, pisanje pesmi
Moto: Če te tvoje sanje vsaj malo ne prestrašijo, niso dovolj velike.

Nika Valentinčič

Trenerka

Cirkuške discipline: partnerska akrobatika
Izobrazba: socialna pedagoginja po duši in srcu
Hobiji: plezanje, ustvarjanje in poslušanje zvokov narave
Moto: Kadar sonce sveti, ga poskušaj posneti, kadar sonca ni, bodi sonce ti.

Sara Hardi

Trenerka

Cirkuške discipline: zračna akrobatika: svila
Izobrazba: srednješolka
Hobiji: kuhanje, makeup, fitnes, gledanje TV serij
Moto: Your only limit is your mind.

Elena Pretto

ESE prostovoljka, Italija

Cirkuške discipline: žongliranje, zračna akrobatika in obvladovanje ravnotežja
Izobrazba: dodiplomski študij pedagoške fakultete, smer socialno kulturno izobraževanje
Hobiji: potovanje, aktivnosti v naravi

Antonella Paola Martinez

ESE prostovoljka, Španija

Cirkuške discipline: zračna akrobatika: svila in vrv; žongliranje, obvladovanje ravnotežja
Hobiji: branje, origami, Rubikova kocka, joga, circus, pohodi v naravi
Moto: Learn and share.

Kontakt
Naročite se na novice
Circus Fuskabo organizira cirkuške delavnice, predstave in izobraževanja za različne ciljne skupine. Je neprofiten program nevladne organizacije Skala, s posebnim znanjem na področju socialnega mladinskega cirkusa.
Poslanstvo
Odkriti, krepiti in razvijati osebni in ustvarjalni potencial ter otrokom in mladim omogočiti socialno vključevanje preko cirkuških umetnosti.
Vizija
Postati prepoznaven kakovosten razvojni center mladinskega in socialnega cirkusa v Sloveniji do leta 2025.
Circus Fuskabo organizira cirkuške delavnice, predstave in izobraževanja za različne ciljne skupine. Je neprofiten program nevladne organizacije Skala, s posebnim znanjem na področju socialnega mladinskega cirkusa.

Postati prepoznaven kakovosten razvojni center mladinskega in socialnega cirkusa v Sloveniji do leta 2025.​

Postati prepoznaven kakovosten razvojni center mladinskega in socialnega cirkusa v Sloveniji do leta 2025.​

Kontakt
Naročite se na novice
Circus Fuskabo organizira cirkuške delavnice, predstave in izobraževanja za različne ciljne skupine. Je neprofiten program nevladne organizacije Skala, s posebnim znanjem na področju socialnega mladinskega cirkusa.
Poslanstvo
Odkriti, krepiti in razvijati osebni in ustvarjalni potencial ter otrokom in mladim omogočiti socialno vključevanje preko cirkuških umetnosti.
Vizija
Postati prepoznaven kakovosten razvojni center mladinskega in socialnega cirkusa v Sloveniji do leta 2025.